86. TARİK

1.

Vessemai vettarikı.

2.

Ve ma edrake mettariku.

3.

Ennecmüssakıbü.

4.

İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.

5.

Felyenzuril’insanü mimme hulika.

6.

Hulika min main dafikın.

7.

Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.

8.

İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.

9.

Yevme tüblesserairü.

10.

Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.

11.

Vessemai zatirrec’ı.

12.

Vel’ardı zatissad’ı.

13.

İnnehu likavlün faslün.

14.

Ve ma hüve bilhezli.

15.

İnnehüm yekiydune keyden.

16.

Ve ekiydü keyden.

17.

Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.