83. MUT’AFFIFIN

1.

Veylun lilmutaffifiyne.

2.

Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.

3.

Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.

4.

Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.

5.

Liyevmin ‘azıymin.

6.

Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.

7.

Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.

8.

Ve ma edrake ma sicciynun.

9.

Kitabun merkumun.

10.

Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

11.

Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.

12.

Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin
esiymin.

13.

İza tutla aleyhi ayatuna kale
esatıyrul’evveliyne.

14.

Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu
yeksibune.

15.

Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin
lemahcubune.

16.

Summe innehum lesalulcahıymi.

17.

Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi
tukezzibune.

18.

Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.

19.

Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.

20.

Kitabun merkumun.

21.

Yeşheduhulmukarrebune.

22.

İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.

23.

‘Alel’eraiki yenzurune.

24.

Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.

25.

Yuskavne min rahıykın mahtumin.

26.

Hıtamuhu miskun ve fiy zalike
felyetenafesilmutenasifune.

27.

Ve mizacuhu min tesniymin.

28.

Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.

29.

İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu
yadhakune.

30.

Ve iza merru bihim yeteğamezune.

31.

Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.

32.

Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.

33.

Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.

34.

Felyevmelleziyne amenu minelkuffari
yadhakune.

35.

‘Alel’eraiki yenzurune.

36.

Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.