82. İNFİTAR

1.

İzessemaunfetaret.

2.

Ve izelkevakibun teseret.

3.

Ve izelbiharu fucciret.

4.

Ve izelkuburu bu’siret.

5.

‘Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

6.

Ya eyyuhel’insanu ma ğarreke
birabbikelkeriymi.

7.

Elleziy halekake fesevvake fe’adeleke.

8.

Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.

9.

Kella bel tukezzibune biddiyni.

10.

Ve inne ‘aleykum lehafizıyne.

11.

Kiramen katibiyne.

12.

Ya’lemune ma tef’alune.

13.

İnnel’ebrare lefiy na’ıymin.

14.

Ve innelfuccare lefiy cahıymin.

15.

Yasleneha yevmeddiyni.

16.

Ve ma hum ‘anha biğaibiyne.

17.

Ve ma edrake ma yevmuddiyni.

18.

Summe ma edrake ma yevmuddiyni.

19.

Yevme la temliku nefun linefsin şey’en
vel’emru yevmeizin lillahi.