78. NEBE

1.

Amme yetesaelune.

2.

Aninnebeil’azıymi.

3.

Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

4.

Kella seya’lemune.

5.

Simme kella seya’lemune.

6.

Elem nec’alil’arda mihaden.

7.

Velcibale evtaden.

8.

Ve halaknakum ezvacen.

9.

Ve ce’alna nevmekum subaten.

10.

Ve ce’alnelleyle libasen.

11.

Ve ce’alnennehare me’aşen.

12.

Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.

13.

Ve ce’alna siracen vehhacen.

14.

Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.

15.

Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16.

Ve cennatin elfafen.

17.

İnne yevmelfasli kane miykaten.

18.

Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.

19.

Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

20.

Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

21.

İnne cehenneme kanet mirsaden

22.

Littağıyne meaben.

23.

Labisiyne fiyha ahkaben.

24.

La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

25.

İlla hamiymen ve ğassakan.

26.

Cezaen vifakan.

27.

İnnehum kanu la yercune hısaben.

28.

Ve kezzebu biayatina kizzaben.

29.

Ve kulle şey’in ahsaynahi kitaben.

30.

Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.

31.

İnne lilmuttekıyne mefazen.

32.

Hadaika ve a’naben.

33.

Ve keva’ıbe etraben.

34.

Ve ke’sen dihakan.

35.

La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.

36.

Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.

37.

Rabbissemavati vel’ardı ve ma
beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

38.

Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la
yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

39.

Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila
rabbihi meaben.

40.

İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme
yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu
turaben.