71. NUH

1.

İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke
min kabli en ye’tiyehum ‘azabun eliymun.

2.

Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.

3.

Enı’budullahe vettekuhu ve etiy’uni.

4.

Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila
ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum
ta’lemune.

5.

Kale rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve
neharen.

6.

Felem yezidhum du’aiy illa firaren.

7.

Ve inniy kullema de’avtuhum litağfire lehum
ce’alu ezabi’ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru
vestekberustikbaren.

8.

Summe iniy de’avtuhum ciharen.

9.

Summe inniy a’lentu lehum ve esrertu lehum
israren.

10.

Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane
ğaffaren.

11.

Yursilissemae ‘aleykum midraren.

12.

Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al
lekum cennatin ve yec’al lekum enharen.

13.

Malekum la tercune lillahi vekaren.

14.

Ve kad halekakum atvaren.

15.

Elem terev keyfe halekallahu seb’a semavetin
tıbakan.

16.

Ve ce’alelkamere fiyhinne nuren ve
ce’aleşşemse siracen.

17.

Vallahu enbetekum minel’ardı nebaten.

18.

Summe yu’ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.

19.

Vallahu ce’alelekumul(arda bisatan.

20.

Litesluku minha subulen ficacen.

21.

Kale nuhun rabbi innehum ‘asavniy vettebe’u
men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.

22.

Ve mekeru mekren kubbaren.

23.

Ve kalu la tezerune alihetekum ve la
tezerunne vedden ve la suva’an ve la yeğuse ve ye’uka ve naren.

24.

Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne
illa dalalen.

25.

Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem
yecidu lehum min dunillahi ensaren.

26.

Ve kale nuhun rabbiy la tezer ‘alel’ardı
minelkafiriyne deyyaren.

27.

İnneke in tezerhum yuodıllu ‘ıbadeke ve la
yehidu illa faciren keffaren.

28.

Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale
beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minati ve la
tezidizzalimiyne illa tebaren.