62. CUMA

1.

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma
fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.

2.

Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen
minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe
velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3.

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve
huvel’aziyzulhakiymu.

4.

Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu
zulfadlil’azıymi.

5.

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem
yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne
kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6.

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum
ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum
sadikıyne.

7.

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet
eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8.

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu
mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti
feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9.

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati
min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum
hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10.

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı
vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11.

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha
ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve
minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.