110. NASR

1.

İza cae nasrullahi velfeth

2.

Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace

3.

Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane
tevvaba