93. Аль-Зуха

1.

Шашке маалына ант.

2.

Коюланган түнгө ант.

3.

Сенин Эгең сени таштаган да, сага ачууланган да жок.

4.

Анткени сага Акырет жашоосу дүйнө жашоосунан жакшыраак.

5.

Эгең сага сен ыраазы болгонуңдай (жакшылыктарды) берет.

6.

(Ал) сени жетим кезиңде таап, сага баш баанек жасабады беле?!

7.

Жана да сени (Ал) адашкан абалда таап, туура жолго салбады беле?

8.

(Ал) сени жакыр кезиңде таап, сени байытпады беле.

9.

Демек, сен жетимге каарданба!

10.

Ал эми тилемчиге орой мамиле кылба!

11.

Жана да Эгеңдин жакшылыгын кабарла!