82. Аль-Интифар

1.

Асман жарылганда,

2.

жылдыздар чачылганды,

3.

деңиздер кошулганда,

4.

мүрзөлөр ачылганда,

5.

Ошондо(ар бир) жан өзүнүн мурда эмнелерди кылгандыгын жана эмнелерди(кылбай) калтырганын ачык көрөт.

6.

Эй инсан! Сени өзүңдүн Жомарт Эгеңе эмне түрткү болуп, азгырды?

7.

Ал сени жаратып, анан сага келбет берип, тегиздеди эле.

8.

Ал сени өзү каалагандай келбетте курады.

9.

Жок! Балким силер Кыяматты “Жалган”- дейсиңер.

10.

Силердин үстүңөрдө көз салып карап туруучулар (периштелер) бар.

11.

(Алар) ардактуу (инсандын амалдарын) жазуучулар.

12.

Алар эмне кылганыңарды билип турушат.

13.

Акыйкатта, такыбаалар Бейиште (бейиш жыргалында) болушат.

14.

Күнөөкөрлөр тозок отунда болушат.

15.

Ал күнү алар отто күйүшөт.

16.

Андан алар кутула да алышпайт.

17.

Кыямат күндүн кандай экенин сага ким билдирмек эле?!

18.

Жана да, (кайталайм) Кыямат Күндүн кандай экенин ким билдирмек эле?!

19.

Тигил күнү бирөө бирөөнүн нерсесине ээ болбойт (колдоо көрсөтө албайт). Ал Күнү баары Алланыкы.