78. Ан-Набаа

1.

Алар бири-биринен эмне жөнүндө сурашат?

2.

Уулу кабар жөнүндө(сурашат).

3.

Алар ал тууралуу түрдүү талаш-тартышта.

4.

О жок! Алар жакында билишет.

5.

Дагы да бир ирет алууңар үчүн жасадык.

6.

Түндү жамынчы кылдык.

7.

Тиричилик үчүн күндүздү жараттык.

8.

Силердин үстүңөргө жети кабат асманды кылдык.

9.

Анда (күндү) жаркыраган шам чырак кылдык.

10.

Булуттардан нөшөрлөгөн жаан жаадырдык.

11.

Дан, өсүмдүктөрдү чыгаруубуз үчүн,

12.

Чырмалышкан дарактарды өстүрүү үчүн,

13.

Акыйкатта ажыратуучу күнү белгиленген убакыт.

14.

Сур тартылган мына ошол күндө силер топ-топ болуп барасыңар.

15.

Ошондо (асман) ачылып каалгага айланат.

16.

Тоолор ордунан жылдырылып тозоңго айланат.

17.

Акыйкатта тозок көз тутуучу болот.

18.

Чектен ашкандар бара турган жай (болот).

19.

Алар анда түбөлүккө калышат.

20.

Алар бир да салкын, эч кандай суусундук да тата алышпайт.

21.

Кайнаган ысык суу менен ириңден башка

22.

(Бул алар үчүн) ылайык-татыктуу жаза.

23.

Анткени алар эсеп-кысаптан үмүтү үзүлгөндөр

24.

(Алар) Биздин аяттарыбыздын баарын жалган дешкен.

25.

Биз болсо баарысын эсептеп, жазып койгонбуз.

26.

Таткыла! Биз силерге тозоктогу азапты улам күчөтө беребиз.

27.

А такыбалар үчүн кутулуу.

28.

Бак-дарактар жана жүзүмзарлар.

29.

Бирдей курактагы үр(хур) кыздары.

30.

Жана да толтура идиштер (бар).

31.

Алар анда маанисиз жана жалган сөздөрдү эч угушпайт.

32.

Бул сенин Эгең тарабынан аларга берилген көптөгөн белек-сыйлык.

33.

Асман-Жердин Эгеси жана, жок! Алар жакында билишет!

34.

Биз Жерди жайып-төшөп койдук.

35.

Тоолорду казык кылдык.

36.

Силерди жуп кылып жараттык.

37.

Уйкуну эс ал экөөсүнүн ортосундагылардын Мээримдүүсүнөн. Ошондо алар Ага(Аллага) кайрылып сүйлөй алышпайт.

38.

Ошол күндө Рух(Жебреил) жана (башка) периштелер топ-тобу менен тизилип турушат жана Мээримдүү (Кудай) тарабынан уруксат берилгендер гана сүйлөй алышат да, жалаң чындыкты гана айтышат.

39.

Бул – акыйкат-чындык Күнү, ким (ал күндү) кааласа, ал өз Эгесине кайтып барат.

40.

Акыйкатта Биз силерди жакында болуучу азаптар тууралуу эскерткенбиз! Ошол Күнү ар бир адам өз колу менен жасаганын өзү көрөт жана каапыр:”Аттиң, топурак болуп кетсемчи!”- деп айтат.