59. Аль-Хашр

1.

Алланы Асман менен Жерде болгондордун баары даңктайт. Ал Ызаттуу , Даанышман.

2.

Ал китеп ээлериболгон каапырларды алардын турак жайларынан биринчи жолку жыйындаэле алып чыккандын дал Өзү (Алла). Силералар чыгып кетет экен деп ойлогон эмес элеңер, а алар болсо өздөрүн Алладан сепил-коргонубуз сактайт деп ойлошту. Алла (Алланын азабы) болсо аларга алар күтпөгөн тараптан келди жана алардын жүрөгүнө коркунуч таштады. Алар өздөрүнүн жайларын өз колдору менен жана да момундардын колдору менен талкалап-бүлүнтүштү. Эй акыл-эс жүгүрткөндөр! Мындан сабак-үлгү алгыла!

3.

Эгерде Алла аларгамекенди таштап кетүүнү жазбаганда,аларды бул дүйнөдө жазалаар эле. Алар үчүн Акыретте оттун азабы (бар).

4.

Мына ушул алардын Аллага жана Анын Элчисине кылган каршылыктары үчүн, а кимде-ким Аллага каршы чыкса, акыйкатта Алланын азабы катаал.

5.

Силер курма дарагынкесип салдыңар же аны өз тамырында калтырдыңарбы, ал – бузукуларды мыскылдоо үчүн Алланын буйругу менен болгон (иштер).

6.

Жана да Алла аларданӨзүнүн элчисине олжо берди, ал олжого силер ат да, төө да минип барган жоксуңар. Бирок, Алла Өз Элчисин кимдин үстүнө кааласа үстөм кылып коет. Алла бардык нерселерге кудуреттүү.

7.

Алла Өз Элчисине айланадагы калаалардан берген нерселер ал –Аллага, Анын Элчисине, пайгамбардын жакын туугандарына, жетимдерге, жарды-жакырларга жана жолоочуларга гана таандык; мунун себеби, силердин араңардагы байлардын гана колунда болуп калбашы үчүн. Пайгамбар силерге эмне алып келген болсо, аны алгыла; ал эмнеден тыйган болсо, андан тыйылгыла; Алладан корккула. Албетте, Алла жазалоодо – катаал.

8.

Жана да кедейлерге, жер которгондорго ; алар Алланын ырайымын жана ыраазылыгын издешет, өз жерлеринен жана малы-мүлкүнөн ажырашкан жана алар Аллагажана Анын Элчисине жардамдашышат. Мына ушулар чынчылдар.

9.

Жер которгондор келгенге чейин орун даярдашып, ыйманын бекем кармашкан алар көчүп келгендерди сүйүшөт. Аларга берилген нерселер үчүн жүрөктөрүндө бир да кызганыч табышпайт. Жана өздөрүнө караганда өзгөлөрдү жогору коюшат, өздөрүндө жетишсиздик болуп турса да. Ким өз напсин сараңдыктан сактаса, алар аныгында кутулуучулар.

10.

Алардан кийин келгендер мындай дешет: “Эгебиз бизди жана бизден мурун ыйманга келген туугандарыбызды кечир. Биздин жүрөгүбүздө ыйман келтиргендерге кек салба. Эгебиз, Сен албетте Мээримдүү, Боорукерсиң.

11.

Көрбөйсүңбүэки жүздүүлөрдү.Алар китеп ээлеринен болгон каапыр туугандарына:”Эгер силер куулуп чыгарылсаңар, анда биз да силер менен бирге чыгабыз жана силер үчүн эч кимдин буйругуна баш ийбейбиз. Эгер силерге каршы согуш болсо, анда биз силерге сөзсүз жардам беребиз” – дешти. Бирок, Алла алардын анык жалганчы экендигине күбөлүк берет.

12.

Эгер алар куулуп чыгарылса, анда тигилер алар менен бирге чыгышпайт. Эгер аларга согуш ачылса, алар тигилерге жардам беришпейт, а эгер жардам беришсе, анда артын көздөй качып жөнөшөт. Анан эч жардам берилбейт.

13.

Алардын жүрөктөрүндө Аллага караганда силерден коркуусу көбүрөөк. Анткени, алар түшүнүшпөй турган коом.

14.

Алар биргелешип алып силер менен согуша алышпайт. Согушса да курчалган коргондун ичинен же дубалдын артынангана. Алардын ортосунда айыгышкан душмандык. Сен алар ынтымак экен деп ойлойсуң. А алардын жүрөктөрү ар башка. Себеби алар акыл калчабаган коом.

15.

Өздөрүнөн бир аз мурдараак өтүп кеткен коом сыяктуу, алар кылган иштеринин азабын тартышты. Аларга катуу азап бар.

16.

Шайтан сыяктуу. Себеби алинсанга: “Каапыр бол!” – дейт. Каапыр болгонсоң, ал:”Мен сенден алысмын.Мен ааламдардын Эгеси болгон Алладан коркомун” – дейт.

17.

Бул иштин натыйжасы ал экөө тең түбөлүк тозокко кирип, түбөлүккө калышат. Адашкандардынжазасы мына ушундай.

18.

Момундар! Алладан корккула! Жан ээси эртеңкиге эмне даярдаганын карасынчы?! Алладан корккула! Анткени Алла силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар.

19.

Алланы унуткандардан болбогула. Алла алардын өздөрүн унуттуруп салган. Алар анык бузукулар.

20.

Тозок ээлери менен Бейиш ээлери тең эмес. Бейиштин ээлери алар – ийгиликке жетүүчүлөр.

21.

Эгерде Биз бул Куранды тоонун үстүнө түшүрсөк, анда сен ал тоонун баш ийген (абалда), Алладан коркконунан жарылып кеткенин көрөт элең. Буларды адамдарга мисал келтирип жатабыз. Мүмкүн алар ойлонушаар.

22.

Ал – Алла! Андан башка кудай жок. Ал жашыруунду да, жарыяны да билүүчү. Ал Мээримдүү, Ырайымдуу!

23.

Ал – Алла! Андан башка эч кудай жок, (Ал) Падыша, Эң Ыйык, Тынчтык ээси, Амандык ыроолоочу , Көзөмөлдөөчү , Чоңдук Кылуучу . Алар шерик кылган нерселерден Алла аруу (таза).

24.

Ал Алла, Жаратуучу, Түзүүчү, Келбет берүүчү, Ал көркөм аттарга ээ. Аны асман менен Жердегилердин баары аруулап, даңазалайт. Ал – Ызаттуу, Даанышман!