46. Аль-Ахкаф

1.

Хаа-Мим.

2.

Китептин түшүүсү – Ызаттуу Даанышмандан.

3.

Биз Асман Жерди жана ал экөөнүн ортосундагыларды чындык жана белгиленген мөөнөт менен жараттык. А каапырлар болсо өздөрүнө эскертилген нерселерден жүз буруучулар.

4.

(Аларга) айт: “Алладан башка табынып жатканыңардын кандайэкенинен кабар бергилечи. Алар (кудайыңар) жер үстүндө эмнелерди жараткандыгынже болбосо аларда асманды жаратууда үлүшү барбы, көргөзгүлөчү. Эгер силерчындыкты айтып жатсаңар, анда мындан мурунку китепти же эң жок дегенде илимдинкичинекей бир бөлүкчөсүн келтиргилечи!”

5.

Кыямат күнү кабыл алынбай турган нерселерге Алланы таштап сыйынган адамдардан көбүрөөк адашкан адам барбы. Аларсыйынгандардын дуасынан кабарсыз.

6.

А качан элдер чогулган кездеаларсыйынгандарга душман болуп чыга келет. Алардын сыйынууларын танышат.

7.

Качан аларга Биздин анык аяттарыбыз окулган кезде, каапырлар өздөрүнө келген акыйкат тууралуу:”Бул анык сыйкыр!” дешет.

8.

Же: “Ал аныойлоп чыгарган” – дешет. (Аларга) айт: Эгер мен аны ойлоп чыгарган болсом, анда силер мени Алланын азабынын азыраак нерсесин да коргой албас элеңер. Ал силер сүйлөп жаткан нерсетууралуу жакшы билет. Алмени менен силердин ортобузда жетиштүү күбө. Ал Кечиримдүү, Боорукер.

9.

Айт: “Мен биринчи келген Пайгамбарлардан болгон эмесмин жана өзүмө эмне болорун да, силерге эмне болорун да билбейм. Мен өзүмө кабарланган нерсени гана ээрчиймин жана мен болгону ачык эскертүүчүмүн.

10.

Айт: “Силер Куран Алла тарабынан түшүрүлгөнүнө ишенбей жатсаңар, ал эми Исраил уулдарынын ичинен чыккан бирөө буга ишенип жатса эмне болоорунайткылачы. Ал ага ишенди, а силер текебердене четке кагасыңар. Акыйкатта, Алла адашкан коомду туура жолго салбайт.

11.

Каапырлар ыймандууларга мындай дешет: “Эгер алжакшы болгондо, анда аларбизден мурда озмок эмес. өздөрү туура жол таба албай жатышып, бул бир эски жалган” – дешет.

12.

Агачейин да жол башчы жана мээримдүүлүк катары Мусага китеп түшүрүлгөн эле. А араб тилиндеги тастыктоочу бул Китеп (Куран) заалымдаргаэскертүү жана жакшылык иш кылгандарга сүйүнүчтүү кабарды жеткирүү үчүн (түшүрүлгөн).

13.

“Биздин Эгебиз Алла гана” – деп айтып, кийин бекем турушкандар, аларга каралык да болбойт жана кайгыруу да болбойт.

14.

Алар кылган жакшы иштеринин сыйлыгы үчүн Бейишке киришет (жана) анда түбөлүккө калышат.

15.

Биз инсанга ата-энесине жакшылык кылууну насаат кылдык . Энеси аны кыйналып көтөрүп жүрөт жана кыйналып төрөйт. Аны (баланы) курсагында көтөрүп жүрүү жанан эмчектен чыгаруу отуз айга созулат. Ал качан баралына жетип, кырк жашка келген кезде ал:”Эгем! өзүң мага жана менин ата-энеме көргөзгөн жакшылыгың үчүн мени өзүңө шүгүр кылуучу кыл. Сени ыраазы кыла турган жакшы иштерге кубат бер. Менин жана урпактарымдын абалынжакшырт. өзүңө тообо кылдым.Мен мусулмандарданмын”.

16.

Мындай адамдардан Биз алар жасаган иштеринин эң жакшыларын гана кабыл кылабыз жана алардын күнөөлөрүн бейиш ээлери катары кечиребиз. Бул аларга берилген чындык убада.

17.

өз ата-энесине: “Уф” экөөңө, менден мурда канчалаган кылымдар өтүп кетсе деле, менин тирилип кайра чыгуума убада берип жатасыңарбы?!.. Алар экөө тең:”Оо куурагыр, Кудайга ишен! Анткени Алланын айткандарынын бардыгы чындык!” – деп кайрылышат. (Анда) ал:”Бул илгеркилердин эле жомогу!” – дейт.

18.

Аларга чейинки өткөн жиндерден жана адамдардан болгон элдерге карата алардын үстүнөн (болгон азап) сөзү чын. Акыйкатта, алар зыянга учуроочулар.

19.

Ар бир кишинин жасаган ишине ылайыкберилүүчү даражалар болот. Ал алардын (амалдардын) энчисин берет. Аларга эч зулумкылынбайт.

20.

Кыямат Күнүндө каапырлар отко алынып келинген кезде:”Силер дүйнөдөгү жашооңордо өз ыракатыңарды кетирдиңер жана андан пайдаландыңар. А бүгүн жерде текебердене басып, бузукулук кылганыңар үчүн кордоочу азап менен азапталасыңар” (– делинет).

21.

Аад коомунун бир тууганынэсте! Ал кумдуу дөбөдөгү өзүнүн элине эскертти; а андан мурун да, андан кийин да пайгамбарлар:”Алладан башка эч кимге табынбагыла, мен силерге Улуу Күнүболо турган азаптан коркомун” деп, эскертип, насаат кылышкан.

22.

Алар: “Чын эле сен бизге табынган кудайларыбыздан бизди кайтаруу үчүн келдиңби? Эгер сен чынчылдардан болсоң, анда бизге убада кылып жатканыңды алып келчи” – дешти.

23.

Ал айтты: “Илим Аллада гана, мен болгону эмнегежөнөтүлгөн болсом, ошону гана жеткирем. Бирок, мен силердинсабатсыз эл экениңерди көрүп турамын.

24.

Алар өз өрөөндөрүн көздөй жылып келе жаткан булуттардыкөрүшкөндө:”Бул булуттардан бизге жамгыр жаайт” – дешти. “Жок, ал силер шаштырып жатканнерсе – бороондуу шамал, анда катуу азап бар!”

25.

“АлАлланын буйругу боюнча баарын кыйратат”. Ошентип, эрте менен алардын (кыйраган) үй-жайларынан башка эч нерсе калганжок. Биз күнөөлүү коомду ушинтип жазалайбыз.

26.

Биз аларга, силергебербеген бийликти бердик. Аларга угуу, көрүү жана жүрөк бердик. Бирок кулагы да, көзү да, жүрөгү да аларга эч бир пайда келтирбеди. Анткени алар Алланын аяттарын чанышканэле.Анан алардын үстүнө өздөрү шылдыңдап жаткан нерсе түштү.

27.

Биз силердин айланаңардагы калааларды кыйратып жоккылганбыз; алар (Аллага) кайрылсын үчүн көптөгөн аят-белгилерибизди түшүрдүк.

28.

Алладан башканы Аллага жакын кылат деп алышкан кудайлары жардам бербедиби. Балким, алар жок болушту . Бул алардын жалаасы жана жалган сөздөрү.

29.

Качан Биз сага Куранды угуу үчүн бир нече жинди жөнөткөнүбүздө, алар анынжанында турушуп:”Уккула!” – дешти. Качан окуу аяктаган кезде алар өз элине (насаат-кабар менен) кайтып барышты.

30.

Алармындай дешти: “Эй коомубуз! Биз Мусадан кийинки келген, агаберилгендердин чындык экендигин тастыктаган Китепти уктук. Ал чындыкка жана туура жолго алып барат.

31.

Эй коомубуз! Аллага чакырып жатканды уккула жана ага моюн сунгула! Ал силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет жана оорутуучу азаптан куткарат.

32.

А ким Аллага чакырып жатканды укпаса, анда ал жер үстүндө кутулбайт.Ага Алладан башка коргоочулар жок. Мындайлар анык адашууда.

33.

Ырас эле алар Алла Асманды жана Жерди жараткандыгын жана жаратууда алсыз болбогондугун, өлгөндөрдү кайрадан тирилте ала тургандыгын көрүшпөдүбү? Акыйкатта, Ал бардык нерселерге Кудурети жетүүчү.

34.

Кыямат Күнүндө каапырлар оттун алдына коюлат.”Бул чындык эмеспи?” (- деп алардан суралат). “Ооба, Эгебизге ант беребиз! (Бул чындык экен” – дешет).”Каапыр болгонуңар үчүн азабыңарды тарткыла!” – дейт.

35.

Пайгамбарлардын арасынан туруктуулук ээлерисабырдуу болгондой сабырдуу болгун! Жана да каапырларга шашылба. Убада кылынган күндүкөрүшкөндө, күндүзү эле бир аз убакыт турушкансышат . Кабар угузулган.Бузулган эл гана жок болуп кетет.