113. Аль-Фалак

1.

Айткын(Эй Мухамад): Сактанам таңдын Эгеси менен.

2.

Ал жараткан нерселердин жамандыгынан,

3.

Караңгылык каптагандагы анын жамандыгынан,

4.

Түйүндөргө сыйкырлоочулардын кастыгынан,

5.

Көрө албастардын кызгангандагы жамандыгынан.