112. Аль-Ихлас

1.

Айткын(Эй Мухамад): Аллах бирөө гана,

2.

Аллах эч кимге муктаж эмес

3.

(Ал) төрөбөгөн жана төрөлбөгөн.

4.

Ага эч ким теңдеш эмес.