108. Аль-Кавсар

1.

(Эй Мухаммад) Акыйкатта Биз сага Кавсарды тартуу кылдык,

2.

Эми Эгеңе (сыйынып) намаз оку жана курмандык чал.

3.

Аныгы, сени капаланткан өзү шордуу.