106. Аль-Курайш

1.

Курайштар көнүккөн нерселери үчүн,

2.

(Б. а.) кышкы жана жайкы сапарга көнүккөндөрү үчүн,

3.

Бул үйдүн ээсине сыйынышсын!

4.

Ал ачкалыкта аларды тамактандырып, коркунучтан аларды аман сактаган.