105. Фил

1.

Сенин Эгең пил ээлерин эмне кылганын көрбөйсүңбү?

2.

Ал алардын арам ой-максаттарын ойрон кылбадыбы?

3.

Ал аларга тобу менен куштарды жөнөтпөдүбү?

4.

Ал куштар тигилердин үстүнө бышкан чопо таштарды ташташты.

5.

Ошентип, аларды чайналган эгиндей кылып салды.