103. Аль-Аср

1.

Асрга ант.

2.

Албетте, инсан коромжуда.

3.

Бирок, ыйман келтиргендер, жакшы амалдарды жасагандар жана ак менен сабырдуулукка бири-бирин насаат кылгандар (коромжуда эмес).