102. Ат-Такаасур

1.

Сыймыктануу силерди алаксытат,

2.

Ажал жетип, мүрзөлөргө коюлганча.

3.

О жок, (андай туура эмес), жакында билесиңер.

4.

О жок, андан соң (дагы кайталайм) жакында билесиңер.

5.

Чынында, силер айкын билсеңер,

6.

Албетте, сөзсүз тозокту көрөсүңөр.

7.

Андан соң (дагы бир жолу кайталайм) аны силер анык-даана көрөсүңөр.

8.

Мындан соң (анан силерге берилген жакшылыктардан) ошол күнү сөзсүз сураласыңар.