101. Аль-Коори’а

1.

Каккылоочу(кыямат күн).

2.

Ал катуу каккылоочу нерсе.

3.

Ал каккылоочу эмне экенин кайдан билесиң?

4.

Ал адамдар чачырап, башаламан болгон көпөлөктөр сымал боло турган күн.

5.

Ошондой эле(тигил күнү) тоолор тозуган жүн сымал болот.

6.

Демек, ошол күнү кимдин таразасы(сооп амалдары) оор болсо, анда ал ыраазы боло турган жашоодо.

7.

Ал эми кимдин таразасы жеңил болсо, анда анын бара турган жери жар болот.

8.

Анын(жардын) эмне экенин кайдан билет элең?!

9.

Ал ысык от.

10.

11.