99. Зилзал

1.

Жер сілкіндіріп қозғалған сəтте,

2.

Жер ішіндегі жүгін шығарған кезде, (қазыналар, ɵліктер)

3.

Адам баласы: “Бұған не болды?”,- деген сəтте;

4.

Ол күні жер, уақиғасын түсіндіреді;

5.

Раббыңның оған білдіруімен.

6.

Сол күні, адам баласы, амалдары кɵрсетілуіүшін топ топ келеді.

7.

Сонда кім тозаңның түйірінің салмағындай жақсылық істегенболса, ол оны кɵреді.

8.

Ал жəне кім тозаңның түйірінің салмағындай жамандықістесе, оны кɵреді.