94. Инширах

1.

(Мұхаммед Ғ.С.) көңіліңді ашпадық па?

2.

Жүгіңді түсірмедік пе?

3.

Сондай беліңді қайыстырған,

4.

Сенің абыройыңды көтермедік пе?

5.

Негізінде ауырлықпен бірге бір жеңілдік бар.

6.

Шын мəнінде қиыншылықпен бірге бір оңайлық бар.

7.

Ендеше босай қалсаң жəне тырыс.

8.

Раббыңа ғана бел байла.