55. Рахман

1.

Аса қамқор Алла.

2.

Құранды үйретті.

3.

Адамзатты жаратты.

4.

Оған сөйлеуді үйретті.

5.

Күн мен ай есеппен жүреді.

6.

Өсімдік, (жұлдыз), ағаш Оған бас иеді.

7.

Ол, аспанды биіктетіп, оған тең бір өлшеу қойды.

8.

Өлшеуде шектен шықпаңдар.

9.

Сондай-ақ тартуды әділетпен орындаңдар, таразыдакемітпеңдер.

10.

Алла, жерді жәндіктер үшін жасады.

11.

Жерде жемістер және шоқты құрмалар бар.

12.

Онда қабықты үрық және аңқыған өсімдіктер өседі.

13.

Ендеше, (әй адамзат пен жын!) Раббыларыңның қайнығметтерін өтірік дейсіңдер?

14.

Ол, адамзатты құмырадай сыңырлаған құрғақ топырақтанжаратты.

15.

ЖындардьІ оттың жалынынан жаратты.

16.

Ендеше, (әй адамзат пен жын!) Раббыларыңның қайнығметтерін өтірік дейсіңдер.

17.

Ол, (жазғы-қысқы) екі шығыстың Раббы әрі екі күн батыстыңРаббы.

18.

Ендеше, Раббыларыңяың қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

19.

Ағызған екі теңіз қосылады.

20.

Екі арасында бөгет бар. Бір-біріне араласпайды.

21.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін жасынғаайналдырасыңдар?

22.

Екі теңізден де інжу-маржан шығады.

23.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

24.

Теңізде таулар қтсап жүрген кемелер Оған тән.

25.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

26.

Бүкіл жер жүзіндегілер түгейді.

27.

Ұлы дәрежеге ие әрі жомарт Раббың өзі ғана қалады.

28.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

29.

Көктердегі әрі жердегі әркім Одан сүрайды, Ол, әр күніштғылдануда.

30.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

31.

Әй екі топ! (Адамзат пен жын.) Есептеріңді көреміз.

32.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

33.

Әй жын мен адамзат тобы! Көктер мен жердің шектеріненөтуге шаиаларың келсе, өтіңдер. Өте алмайсыңдар! Бірақ бір қуатпен өтеаласындар.

34.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

35.

Сендерге түтінсіз жалын, отсыз түтін жіберіледі.Өздеріңді қүтқара алмайсыңдар.

36.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

37.

Көк жарылып, майдай еріп, пглдей қызарған кезде.

38.

Ендеше Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

39.

Сонда ол күні, адамзат пен жындар күнәсынан сүралмайды.(Өйткені, Аллаға мәлік.)

40.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

41.

Күнәкарлар кескіндерінен танылады да кекілдері менаяқтарынан үсталады.

42.

Ендеше, Раббыларықның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

43.

Міне осы күнәкарлардың жасынға шығарған тозағы.

44.

Олар тозақ пен қайнар судың арасында айналып жүреді.

45.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

46.

Раббының құзырына шығудан қорыққан кісіге екі пейіш бар.

47.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

48.

Екеуі де түрлі жемісті.

49.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

50.

Ол екеуінде ағатын екі бүлақ бар.

51.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

52.

Ол екеуінде жемістер пар-парымен.

53.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

54.

Олар астары қалың жібек төсектерге сүйеніп отырады. Екібақшаның жемістері жақын түрады.

55.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

56.

Пейіштерде өз ерлеріне телмірген сондай-ақ өздерінеолардан бұрын адамдар да жындар да соқтықпаған жүбайлар бар.

57.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

58.

Ол жұбайлар; яқүт, маржан сияқты.

59.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіңдер?

60.

Жақсылықтың сыйлығы жақсылық қана.

61.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

62.

Бұл екі бақшадан өзге бақша бар.

63.

Ендеше, Раббыларыңның қай ныгметтерін өтірік дейсіқдер?

64.

Екеуі де жап-жасыл.

65.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

66.

Екі бақшада атылып қайнаған екі бастау бар.

67.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

68.

Ол екі бақша да ттрлі жемістер және қүрма, анар бар.

69.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

70.

Ол жұмақтарда көркем мінезді, сұлу жұбайлар бар.

71.

Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

72.

Шатырларда тұратын хұрлар бар.

73.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

74.

Ол хұрларға олардан бүрын адамдар да жындар да жуымаган.

75.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

76.

Пейіштегілер, жасыл дивандарға, көркем төсеніштергежастанып отырады.

77.

Ендеше, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер?

78.

(Мұхаммед Ғ.С.) Аса ардақты, жомарт Раббыңның аты өтежоғары.