36. Иасин

1.

Иа Син. (Ұғымын Алла біледі.)

2.

Терең сырлы Құранға серт.

3.

(Мұхаммед Ғ.С.) Шәксіз сен анық елшілерденсің.

4.

Тура жолдасың.

5.

Өте үстем, ерекше мейірімді Алла түсірген (Құран жолы.)

6.

Аталары ескертілмей өздері кәперсіз қалған елге ескертуіңүшін.

7.

Расында олардың көбі зиянына берілген қаулыға лайықболды. Сондықтан олар иман келтірмейді. (2-С. 7-А.)

8.

Рас олардың мойындарына боғаулар салдық. Сонда ол,иектеріне дейін; сондықтан олардың бастары кекжиіп қалған.

9.

Олардың арттарынан да бөгет алдарынан да бөгет жасап,көздерін қаптадық. Олар көрмейді.

10.

(Мұхаммед Ғ.С.) Оларға ескертсең де ескертпесең де бәрібір. Олар иман келтірмейді.

11.

Шын мәнінде сен, үгітке еріп, Рахманды көрмей-ақ қорыққанкісілерге ескерте аласың. Ал оларды жарылқау және қүрметті сыйлықпен қуант!

12.

Рас Біз өліктерді тірілтеміз. Сондай-ақ олардың ілгеріжіберген, кейін қалдырған нәрселерін жазамыз. Әр нәрсені ашық бір Кітаптатүгендеп қойдық. (Адамның; үйретілген ғылым, жарияланған кітап және жасалғанқайыр құрылыстарының сауабы немесе қалдырған жаман өнегелерінің күнәсы; өлгенненкейін де амал дәптеріне жазылып, отырады.)

13.

(Мұхаммед Ғ.С.) оларға, елшілер келген кент халқын мысалкөрсет.

14.

Оларга екі елші жібердік. Сонда олар екеуін жасынғашығарды. Үшінші елшімен қуаттадық. Сонда елшілер: “Рас сендерге елшіміз” деді.

15.

(Кент халқы): “Сендер біз сияқты ғана адамсыңдар.Сендерге Рахман, еш нәрсе жіберген жоқ. Сендер мүлде өтірік айтасыңдар” деді.

16.

(Елшілер): “Раббымыз біледі. Расында сендерге елшіміз.”

17.

“Бізге ашық түрде жалғастыру ғана міндет” деді.

18.

Олар: “Расында сендер себепті сәтсіздікке ұшырадық. Егерайтқандарыңнан қайтпасаңдар, әлбетте сендерді таспен атқылаймыз. Сондай-ақсөзсіз сендер бізден жан түршігерлік қинау көресіңдер” деді.

19.

(Елшілер): “Сәтсіздіктерің өздеріңмен бірге. (Өзқылықтарыңнан.) Берілген үгітті ырым қыласыңдар ма? Олай емес. Сендер шектеншыққан елсіңдер” деді.

20.

Қаланың шетінен біреу жүгіріп келіп: “Әй қаумым!Елшілерге ілесіңдер” деді.

21.

“Сендерден ақы сұрамайтын кісілерге еріңдер. Олар туражолда.”

22.

“Өзімді жаратқанға неге құлшылық қылмаймын? Және сендерде Соған қайтарыласыңдар.”

23.

“Одан өзге тәңірлер етіп алайын ба? Мүбада Алла мағанзиян келтіргісі келсе, Олардың қолдаулары маған ешбір пайда бермейді де олармені құтқара алмайды.”

24.

“Сөз жоқ, онда мен ашық адасуда боламын.”

25.

“Күдіксіз Раббыларыңа иман келтірдім. Енді маған құлақсалыңдар” (дегендігі үшін елі таспен атып өлтіреді.)

26.

“Жаннатқа кір” делінді де ол: “Әттең! Елім білген болсаеді;”

27.

“Раббымның мені жарылқап, ардақтылардан еткенін” деді.

28.

Одан кейін оның еліне, көктен бір әскер түсірмедік әрітүсіруші де емеспіз.

29.

Ол бір ғана дауыс еді. Сонда олар сөніп, жоқ болды.

30.

Өздеріне келген елшіні ұдайы мазақ қылған құлдарга нендейөкініш!

31.

Олардан бұрын қаншалаған нәсілдерді жоқ еткенімізді;олардың бұларға қайтып келмейтінін көрмей ме?

32.

Біртұтас барлығы алдымызға жиналады.

33.

Оларға өлі жер; бір белгі. Оны жандандырып, одан дәншығарамыз да сонда олар одан жейді.

34.

Сондай-ақ онда құрмалардан, жүзімдерден бақшалар қылып,онда бастаулар ағыздық.

35.

Оның жаратқан өнімінен әрі өздері қолекі істегеннәрселерінен жесін. Сонда да шүкір қылмай ма?

36.

Сондай пәк Алла, барльіқ нәрсені жұп-жұбымен жаратты.Мейлі ол жердің өсірген нәрселерінен болсын, мейлі өздері өндірген және тағыбілмегендерінен болсын.

37.

Оларға түн бір белгі. Одан күндізді ажыратамыз. Сондаолар, қараңғылықта қалады.

38.

Сондай-ақ күн белгіленген көлемінде жүреді. Міне осы асаүстем, әр нәрсені білуші Алланың өлшеуі.

39.

Тағы айдың орындарында өлшеп қойдық. Ескі құрманыңқураған бұтағындай болғанға дейін.

40.

Күннің айға жетуі мүмкін емес. Және түн де күндізденілгерлемейді. Әрбірі көкте жүзеді.

41.

Олардың нәсілдерін толы кемеде (Нұх кемесінде) тасуымыз,олар үшін бір белгі.

42.

Әрі олар үшін сол сияқтыдан мінетін көліктер жаратуымыз(да бір белгі.)

43.

Қаласақ, оларды суға батырамыз. Сонда оларға болысушы дажоқ, олар құтқарылмайды да.

44.

Бірақ Біздің тарапымыздан бір мәрхамет және бір мерзімгедейін пайдалану болады.

45.

Қашан оларға: “Алдарыңдағы және арттарыңдағы жағдайлардансақтаныңдар. Әрине мәрхаметке бөленесіңдер” делінсе;

46.

Сондай-ақ оларға Раббыларының белгілерінен бір белгікелсе-ақ олар одан жалтарады.

47.

Қашан оларға: “Алланың сендерге берген несібесінен тиістіорынға жұмсаңдар” делінсе, сондай қарсы болғандар: “Алла қаласа, тамақтандыратынбіреулерді біз тамақтандырамыз ба? Сендер мүлде адасқансыңдар” деді.

48.

Олар: “Егер шын айтсаңдар, бұл құқайларың қашан?” дейді.

49.

Олар таласып тұрғанда, оларды қолға алатын бір-ақ ащыдауыс күтіп тұрады.

50.

Сонда олар өсиет айталмайды да үйлеріне де қайта алмайды.

51.

Сүр үрілсе, сонда олар қабырларынан Раббыларына жүгіреді:

52.

“Әттең-ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды?”,-дейді.”Міне мейірімді Алланың уәдесі. Пайғамбар да шын айтқан” (делінеді.)

53.

Бір ғана айғай болады да сонда тұтас алдымызға әзірболады.

54.

Ал енді бүгін ешкімге зұлымдық етілмейді. Сондай-ақістегендеріңнің ғана бодауын көресіңдер.

55.

Расында жаннаттықтар, ол күні зауықты шұғылдануда болады.

56.

Олар да жұбайлары да көлеңкелердегі дивандарға жастанғантүрде болады.

57.

Олар үшін онда жемістер және өздеріне не тілегендері бар.

58.

Ерекше мейірімді Раббыларынан оларға: “Сәлем” сөзіболадьі.

59.

“Әй күнәкарлар! Бүгін араны ашыңдар!”

60.

Әй адам баласы! Сендерге: “Шайтанға табынбаңдар. Әринеол, өздеріңе ашық дұшпан” деп, серт бермедім бе?

61.

“Маған құлшылық қылыңдар. Тура жол осы!”

62.

Расында ол, сендерден көптеген топты адастырды. Сонда датүсінбейсіңдер ме?

63.

Сендерге уәде етілген тозақ осы.

64.

Қарсы келулерің себепті бүгін оған кіріңдер.

65.

(Олар қылмыстарынан танғандықтан.) Ол күні олардыңауыздарын мөрлейміз. Бізге олардың қолдары сөйлеп, не істегендеріне аяқтарыайғақ болады. (24-С. 24-А. 41-С. 20-А)

66.

Мүбада қаласақ, олардың көздерін мүлде соқыр қылар едікте сонда олар жол іздесе, қайтып көрер еді?

67.

Егер қаласақ, олардың мекендерінде әлбетте бейнелерінөзгертер едік. Сонда олар ілгері де кейін де кете алмас еді.

68.

Әлде кімге өмір берсек, жаратылыста оны қайта бастырамыз.Олар түсінбей ме? (16-С. 70-А. 30-С. 54-А.)

69.

(Мұхаммед Ғ.С. ға) өлең үйретпедік әрі оған ол, лайықемес. Ол, бір үгіт және ашық Құран ғана: (26-С. 224-А.)

70.

Тірі кісілерге ескерту, қарсы болғандарға байланысты сөзшынға шығу үшін.

71.

Олар үшін рас құдыретімізбен хайуандарды жаратқанымыздыкөрмей ме? Сондай-ақ өздері оларға иелік етеді.

72.

Малды, оларға бойсұндырдық. Олар кейіне мінеді, кейініңетін жейді.

73.

Олар үшін малдарда түрлі пайдалар, сусындар бар. Сондаолар шүкірлік қылмай ма?

74.

Олар Алладан өзге тәңірлер жасап алып, олардан көмеккөретіндіктерін үміт өтеді.

75.

Олар (пұттар), оларға көмек ете алмайды. Олардың өздеріол пұттарды қорғау үшін әзір әскер.

76.

(Мұхаммед Ғ.С) олардың сөздері сені кейітпесін. Әрине Бізолардың көрнеулерін де көместерін де білеміз.

77.

Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмейме? Сонда да ашық қиқарлық істейді.

78.

Олар өз жаратылысын ұмытып, Бізге мысал берді: “Мінешіріген сүйектерді кім тірілтеді?”,- деді.

79.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Оны, сондай алғаш жаратқан тірілтеді.Ол, барлық жаратылысты біледі” де.

80.

Ол сондай Алла, сендерге жасыл ағаштан от жаратты. Солуақытта сендер оны жағасыңдар. (Марых, Ғафар деп аталатын екі жасыл ағаш.Бір-біріне үйкелсе жанады.)

81.

Сондай көктер мен жерді жаратқан Алла, олар сияқтыныжаратуға күші жетпей ме? Әлбетте күші жетеді. Ол, әр нәрсені жаратушы, толықбілуші.

82.

Шын мәнінде Ол, бір істің болуын қаласа, Оның бұйрығыоған “бол” деу. Сонда ол бола қалады.

83.

Барлық нәрсенің билігі қолында болган әрі сендер Соғанқайтарылатын Алла; кемшіліктен пәк.