1. Фатиха

1.

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!

2.

Барлық мақтау бүкіл əлемнің Раббы Аллаға тəн.

3.

Аса қамқор, ерекше мейірімді.

4.

Қиямет күнінің иесі.

5.

Саған ғана құлшылық қыламыз, əрі Сенен ғана жəрдемтілейміз!

6.

Бізді тура жолға сала кɵр!

7.

Нығметке бɵленгендеріңніңжолына! Ашуға ұшырағандардың жəне адасқандардың жолына емес!