114. Нас

1.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Адамдардың Раббына,”

2.

“Адамдардың иесіне,”

3.

“Адамдардың Тəңіріне,”

4.

“Сыбырлап азғырушының кесірінен,”

5.

“Сондай адамдардың көкейлеріне салатын;”

6.

“Мейлі жыннан,мейлі адамдардан болсын, (бүкілазғырушылардың кесірінен Аллаға) сиынамын” де.