113. Фалақ

1.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Таңның Раббына сиынамын,”

2.

“Жаратқан нəрселерінің кесірінен,”

3.

“Қараңғылық басқан сəтте, түннің кесірінен,”

4.

“Түйіншектерге дем салушылардың кесірінен,”

5.

“Күншілдердің кесірінен, ол күндеген сəтте (сиынамын)”