112. Ихлaс

1.

(Мұхаммед Ғ.С. оларға) айт: Ол Алла, біреу ақ.

2.

Алла мұңсыз. (Əр нəрсе оған мұқтаж)

3.

Ол тумады да, туылмады.

4.

Əрі оған ешкім тең емес.