109. Кофирун

1.

(Мұхаммед Ғ.С.) : “Əй Кəпірлер!”

2.

“Сендердің табынғандарыңа табынбаймын;”

3.

“Əрі сендер де менің құлшылық қылғаныма құлшылыққылмайсыңдар.”

4.

“Сірə мен сендердің шоқынғандарыңа шоқынушы емеспін”

5.

“Сондай ақ сендер де менің құлшылық қылғаныма, құлшылыққылушы емессіңдер.”

6.

“Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тəн” де.