99. Аззалзала – Тебрениу

1.

Джер къаты тукъум тебреннген заманда,

2.

джер да къарнында джюгюн тышына чыгъаргъан заманда,

3.

сора инсан: “Мынга не болгъанды”, – дер,

4.

сора ол да (джер) ол кюн аланы хапарларын айтыр.

5.

Сени Раббинг (айт деб) анга уахью (буйрукъ) этгени ючюн. (Адамла аны юсюнде не
этиб джашагъанларын).

6.

Сора ол кюн адамла джыйын – джыйын, Аллахны аллына тебиниб барырла, этген
ишлерин кёрюр ючюн.

7.

Сора биреу мискъала зарра чакълы (букъучукъ тенгли) бир ашхылыкъ – сууаблыкъ
этген эсе, аны кёрюр, (тас болмаз).

8.

Биреу да мискъала зарра чакълы бир аманлыкъ этген эсе, ол да аны кёрюр (табар).
(Ол кюн Аллах, букъучукъ тенгли бирни да къоймай, тюзлюк этер).