97. Алкъадр – Къадар

1.

Ишексиз, Биз аны (Къуранны) къадар кече тюшюрдюк. (Лаухул махфуздан дуния кёкге.
Андан джерге 23 джылны ичинде аят – аят келгенди).

2.

Къадар кече деген неди, сен билемисе аны?

3.

Къадар кече уа минг айдан эсе хайырлыды (башха айладан).

4.

Ол кече мёлекле да, Джабраил да Раббийлерини эркинлиги бла, тюрлю-тюрлю
буйрукъла (алыб) тюшедиле (джерге).

5.

Ол кече ала тангнга дери салам бла туруб кететиле.