94. Ашшарх – Джарыу

1.

(Мухаммад), сора Биз сени кёкрегинги ачмадыкъмы (диннге)?

2.

Юсюнгден джюгюнгю да алмадыкъмы?

3.

Ол юсюнгю басыб тургъан (джюгюнгю)?

4.

(Атынг) айтылыуну да ёрге кёлтюрмедикми сора? (Дунияда, кёкде да )

5.

Ишексиз, хар ауурлукъ бла бирге, дженгиллик да барды;

6.

ишексиз, хар ауурлукъну биргесине дженгиллик да барды, (тёз).

7.

Сора (джихаддан) бошасанг кёзюуде (къуллукъ бла) кюреш.

8.

Раббинге талпы, ашыкъ бол. (Адамлагъа аманатны джетдиргенден сора да, борчумдан
къутулдум деб турмай, къадалыб Аллахынга къуллукъ этиб кюреш, Аны разылыгъын
изле).