84. Ал иншикъаакъ – Джарылыу

1.

Кёк джарылгъан заманда,

2.

ол Раббисине бойсунуб, иш да тыннган заманда, (пландача),

3.

джер да (юсю тюб – тюз болуб) созулуб къалгъан заманда,

4.

ичин бери къотарыб, ол бош болуб къалыр,

5.

ол да Раббисине бойсунуб, иш да тынар, (пландача).

6.

Эй, инсан! Ишексиз, сен (кёче – кёче) Раббинге бара тураса, сен Анга тюберсе.

7.

Сора (алайда) китабы онг къолуна берилген адамны,

8.

сорууу тынч болур,

9.

ол къууанчлы ахлусуна къайытыр. (Джаннет нёгерлерине, юйдегисине).

10.

Китабы арт джанындан берилген киши уа,

11.

кесине ёлюм тилер, (термилмез ючюн),

12.

(огъай), ол а къызгъан отда кюер.

13.

Нек десенг, ишексиз, ол ахлусуну ичинде, керпеслениб уллу кёллю джашады,
(ахыратны сан этмей).

14.

Ишексиз, аны Аллахны аллына келир акъылы болмады.

15.

Алай а Раббиси аны кёрюб турду.

16.

Огъай, алай тюлдю! Шафакъ бла да, (ингирги тейри джарыкъ),

17.

кече бла да, ол ичине джыйгъан затла бла да, (ингир болгъанлай, джаны болгъан
затла кече къалыр джерлерин джокълаб, ашыгъыш патарларына джыйыладылы),

18.

толгъан ай бла да ант этеме,

19.

сиз бир къатдан, бир къатха (бир халдан, бир халгъа) кёчерсиз (туууб, уллу
болуб, ёлюб, тирилиб, махшаргъа барыб, Аллахны аллына сюелиб).

20.

Алагъа не болгъанды, сора ийман нек салмайдыла?

21.

Къуран окъулгъан заманда да баш нек урмайдыла?

22.

Аны къой, кяфырла аны (Къуранны) ётюрюкге да санайдыла.

23.

Аллах а ала (ичлерине) джыйыб тургъанны иги билибди.

24.

Сен алагъа термилтген азабны сюйюмчюсюн айт,

25.

ийман салыб, ашхы къуллукъла этгенледен къалгъанлагъа, былагъа уа тауусулмазлыкъ
джал барды.