62. Алджумгъа – Джума Намаз

1.

Кёкледе, джерде да бар затла Сыйлы, Кючлю, Патчах, Акъылман Аллахха махтаула
этиб турадыла.

2.

Ол аллай Аллахды, не окъуй, не джаза билмеген халкъны арасындан Аны аятларын да
окъурлай, аланы ширкден да тазаларлай, китабны (Къуранны да), акъыл затланы да
юретирлей алагъа келечи джиберген. Ары дери ала тамам ачыкъ аджашыб эдиле да,

3.

(ала кибик) алагъа артда келиб къошулгъан башхаланы да. Ол кючю уллу, акъыл
Иесиди.

4.

Ма ол бары да Аллахны чомартлыгъыды, Ол аны кимге сюйсе анга береди. Аллах а
уллу чомартлыкъны Иесиди.

5.

Тауратны кёлтюрюб айланнган къауумну ушагъаны, китабланы кёлтюрюб айланнган
эшекле кибикди, (аланы боюнларына салыныб, ала да аны тюз элтмеген). Аллахны
аятларын ётюрюкге чыгъарыучуланы юлгюлери къалай аманды. Аллах а аллай кир
къауумну тюз джолгъа тюзетмез.

6.

Сен алагъа: “Эй, чууут динни тутханла! Сиз халкъдан айырылыб Аллахны (энчи)
шохларыбыз деб, бегитгенигизча эсе, керти айта эсегиз, ёлюмге талпычыгъыз
(дженгил джаннетге кирирге).

7.

Ала чыртда ёлюмге талпымазла, ары дери этген терс ишлери ючюн. Аллах а аллай
зулмучуланы иги билибди.

8.

(Мухаммад), сен алагъа: “Ол сиз къачхан ёлюм ол, ишексиз, сизге келмей къалмаз,
сора сиз ташаны, туураны да билиучюге къайытарылырсыз, Ол да сизге этген
ишлеригизни (джугъун къоймай) айтыр, (джашыргъан затларыгъызны ачыкълар).

9.

Эй, ийман салгъанла! Джума кюн сизге намазгъа (джумагъа) таууш болса сатыу –
алыуну къоюб, Аллахны эсгерген джерге ашыгъыб барыгъыз, билсегиз ол хайырлыды
сизге (сатыу – алыудан эсе).

10.

Намаз тыннгандан сора уа, джайылыгъыз да джер юсюнде Аллахны чомартлыгъындан
(рысхысындан) излегиз (джашау этигиз, джума тыннгандан сора муслиманлагъа дуния
ишлерин этерге эркинлик бериледи). Аллахны кёб эсгерирге кюрешигиз, сиз насыблы
болур эсегиз а.

11.

(Алай болмай) ала сатыу – алыуну, булджууну кёрген заманда сени да алай ёре сюеб
чачылыб кетселе уа сен алагъа: “Булджуудан, сатыу – алыудан эсе, сизге Аллах
джанындагъы хайырлыды. Ишексиз, Аллах а рысхы бериучюлени эм хайырлысыды”, – деб
айт.