1. Фаатиха – Ачыучу

1.

Махтаула бары да дунияланы Иеси –

2.

Рахматлы, джумушакъ Аллаххады.

3.

(Тюзлюк бла) сюд боллукъ кюнню патчахына.

4.

(Эй, Аллах!) биз, къуру Сеннге къуллукъ этебиз.

5.

Болушлукъ да, къуру Сенден излейбиз, (къуру Сеннге таянабыз)

6.

(Энди) Сен бизни тюз джолгъа бир тюзет,

7.

ол Сен насыб этгенлени джолуна, чамланылгъанладан да, аджашханладан да тышында
болгъан.