109. Алкяфирун – Кяфырла

1.

Сен алагъа айт: “Эй, кяфырла!

2.

Мен сиз табыннганнга табынмайма,

3.

сиз да мен табыннганнга табынмайсыз.

4.

Ол сиз табыннганнга мен табынмам,

5.

сиз да мен табыннганга табынмазсыз.

6.

Сизни – динигиз сизге, мени диним – меннге”. – деб.