106. Къурейш

1.

Къурейшлени бирикдирир ючюн,

2.

аланы бирикдирирге къыш да, (Йеменнге) джай да Шамгъа (Сириягъа) джолоучу болуб.

3.

Ала (къурейишле) ма бу юйню (Кябаны) Иесине къуллукъ этсинле. (Идолланы
къойсунла да).

4.

Аланы ачлыкъдан къутхарыб, токълукъ берген, къоркъууну кетериб ышаннгылы этген
(Аллахха). (Меккя да битим болмаса да, ачлыкъ да кёрмей, къан да тёгюлмей, Уллу
Аллах сакълаб ышаннгылы джашагъандыла. Аят аны айтады).