104. Алхумазах – Сёзчю

1.

Къыйынлыкъ! Хар бир сёзчюге, тилчиге, (хоншуну, тийрени, элни бир – бирине
этиучюлеге),

2.

рысхыны джыйыб, санаб (асраб),

3.

ол рысхы аны ёмюрлюкге джашатыр деб, тургъаннга.

4.

Огъай, алай тюлдю! Ол керти “алхутамагъа” атылыр.

5.

Алхутама деген а ол неди?

6.

Ол а Аллахны джаннган отуду, (болгъанны уадых этиб, мылтаучу),

7.

(адамланы) джюреклерини ичине ётген.

8.

Ишексиз, ол аланы юслерин джабар,

9.

багъанача узун созулуб.