85. Al-Buruuj

1.

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

2.

dan hari yang dijanjikan,

3.

dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

4.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.

5.

yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

6.

ketika mereka duduk di sekitarnya,

7.

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

8.

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

9.

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

10.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

11.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

12.

Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

13.

Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

14.

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

15.

yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia,

16.

Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

17.

Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

18.

(yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?

19.

Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

20.

padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

21.

Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur’an yang mulia,

22.

yang (tersimpan) dalam Lohmahfuz.