112. Al-Ikhlaas

1.

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

2.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3.

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,