9. At-Taubaah (Katumuksen suura)

1.

Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä(julistama) vastuuvapaus niiden pakanain suhteen, joiden kanssa te(muslimit) olette tehneet sopimuksen.

2.

Kulkekaa sentähden maassa vapaasti neljäkuukautta ja tietäkää, että olette Jumalan ulottuvilla sekä ettäJumala saattaa uskottomat häpeään.

3.

Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsäjulistus ihmisille suuren toivioretken päivänä, että Jumalaa ei sidokosketus pakanain kanssa, samoin kuin se ei sido Hänenlähettilästänsäkään. Ja jos käännytte (Hänen puoleensa), on seteille parhaaksi, jos kuitenkin käännätte selkänne, niin tietäkää,ettette voi välttää Jumalaa! Ja julista niille, jotka eivät usko,sanoma tuskallisesta rangaistuksesta,

4.

lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joidenkanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneetteitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan.Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumalatotisesti rakastaa kunniantuntoisia.

5.

Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niinvuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin.Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, muttajos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavatalmut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisestianteeksiantava ja armollinen.

6.

Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi,niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeenanna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät(parempaa) tiedä.

7.

Miten voisi Jumalaa ja Hänen lähettilästäänsitoa sopimus pakanain kanssa? Paitsi niiden, joiden kanssa olettetehneet sopimuksen pyhän temppelin seutuvilla. Ja niin kauan kuin hepysyvät (sopimukselle) uskollisina, on teidänkin pysyttäväuskollisina heitä kohtaan. Jumala totisesti rakastaa hurskaita.

8.

Kuinka? Jos he saisivat teistä voiton, eiväthe välittäisi ystävyyssuhteestä eikä sopimuksesta kanssanne.Puheellaan koettavat he olla mieliksenne, mutta heidän sydämensäovat kuitenkin teitä vastaan, ja suurin osa heistä on jumalattomia.

9.

Mitättömästä hinnasta he ovat luopuneetJumalan tunnusmerkeistä ja estelevät (muita) Jumalan tieltä;kauheita ovat totisesti heidän tekonsa.

10.

He eivät pidä lukua sukulaisuudesta eivätkäliittosopimuksesta uskovaisten kanssa, sillä he ovat niitä, jotka(liitot) rikkovat.

11.

11 . Mutta jos he kääntyvät (Jumalanalamaisiksi), rukoilevat ja antavat säädetyt almut, ovat heuskonveljiänne. Ja Me selvitämme tunnusmerkkimme ihmisille, joillaon ymmärrystä.

12.

Mutta jos he sopimuksenteon jälkeen rikkovatvalansa ja pilkkaavat teitä uskonne vuoksi, niin taistelkaasellaisten uskottomien johtomiehiä vastaan – heille eivät totisestivalat mitään merkitse – jotta he luopuisivat puuhistaan.

13.

Miksi ette taistelisi ihmisiä vastaan, jotkaovat rikkoneet valansa ja aikoneet karkoittaa lähettilään, etenkinkun he ovat ensimmäisinä aloittaneet (vihollisuudet). Pelkäätteköheitä? Onhan kuitenkin Jumala paremmin ansainnut sen, että te Häntäpelkäätte, jos olette oikeauskoisia.

14.

Taistelkaa heitä vastaan, Jumala rankaiseeheitä teidän kädellänne ja saattaa heidät häpeään; Hän auttaa teitävastustaessanne heitä ja parantaa oikeauskoisten rinnat.

15.

Ja Hän poistaa vihan heidän sydämistään,sillä Jumala säälii ketä tahtoo; Jumala on tietävä, viisas.

16.

Vai arveletteko tulevanne hylätyiksiennenkuin Jumala ehtii erottaa, ketkä joukostanne taistelivateivätkä tunnustaneet ystävikseen ketään muuta kuin Jumalan, Hänenlähettiläänsä ja oikeauskoiset? Ja Jumala tuntee tekonne.

17.

Monijumalaisten (pakanain) ei sovi käydäJumalan temppelissä, koska heidän epäuskonsa todistaa heitä vastaan.Turhiksi osoittautuvat heidän tekonsa, ja tulessa saavat heikuisesti olla.

18.

Jumalan temppelissä saa vain se käydä, jokauskoo Jumalaan ja viimeiseen päivään ja harjoittaa rukoilemista jaantaa säädettyjä almuja eikä pelkää ketään muuta kuin Jumalaa; siksinämä ovat niitä, jotka saavat toivoa olevansa johdatuksen omia.

19.

Pidättekö juomaveden antamistatoivioretkeläisille, pyhäkön rakentamista (tai siellä käymistä)samanarvoisena kuin uskoa Jumalaan ja viimeiseen päivään jataistelua Jumalan retkellä? Eivät ne ole samanarvoisia Jumalansilmissä, eikä Jumala johda väärintekijöitä.

20.

Ne, jotka uskovat ja lähtevät kodeistaanliikkeelle ja panevat alttiiksi omaisuutensa ja elämänsä Jumalanasian puolesta, saavuttavat korkeamman asteen Jumalan luona; nämäovat voitollisia.

21.

Heidän Herransa julistaa heille ilosanomanlaupeudestaan, mielisuosiostaan ja huvipuutarhoista, joissa hetulevat olemaan ikuisesti autuaita,

22.

jääden sinne ainiaaksi, Jumalan luona ontotisesti suuri palkinto.

23.

Te, jotka uskotte, älkää ottako isiänne javeljiänne ystäviksenne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuinuskoa, sillä se teistä, joka heihin liittyy, kuuluuväärintekijöihin.

24.

Sano: »Jos isänne, poikanne, veljenne,vaimonne, omaisenne, hankkimanne omaisuus ja kauppa, jonkapysähtymistä pelkäätte, sekä asunnot, joihin olette mieltyneet, ovatteille rakkaampia kuin Jumala ja Hänen lähettiläänsä ja taisteluHänen asiansa puolesta, niin odottakaa, kunnes Jumala tulee ja sanoosanansa. Sillä Jumala ei pidä uppiniskaisista.»

25.

Totisesti Jumala on auttanut teitä jo monellataistelukentällä ja Honain päivänä, kun ylpeilittemonilukuisuudestanne, joka kuitenkaan ei auttanut teitä vähääkään;ja maa tuli teille ahtaaksi laajuudestaan huolimatta; ja tekäännyitte pakoon.

26.

Silloin lähetti Jumala tyyneytensälähettiläälle ja oikeauskoisille, Hän lähetti sotajoukkoja, joita teette nähneet, ja rankaisi uskottomat. Tämä on uskottomien palkka.

27.

Sen jälkeen armahtaa Jumala kenet tahtoo,sillä Jumala on anteeksiantava, armollinen.

28.

Te, jotka uskotte, katsokaa, mitenmonijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidänlähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jossentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissahuolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä,viisas.

29.

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovatsaaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseenpäivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovatselittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa,kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

30.

Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika»,ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevatsuullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia.Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

31.

Paitsi Jumalaa ovat he ottaneet herroikseenkirjanoppineensa ja munkkinsa, samaten Messiaan, Marian pojan,vaikka heidän tuli palvella vain yhtä ainoata Jumalaa. Ei ole muutaJumalaa kuin Hän. Ylistettäköön Häntä ja olkoon Hän kaukana siitä,minkä he asettavat hänen rinnalleen!

32.

Mielellään he puhaltaisivat sammuksiinJumalan valon, mutta Jumala ei hellitä ennenkuin on saattanutvalonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat närkästyisivätkin.

33.

Juuri Hän on lähettänyt sanansa julistajan jatämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon, asettaakseen senjok’ainoan muun uskonnon yli, vaikka se Jumalattomia närkästyttää.

34.

Te, jotka uskotte, katsokaa! Monetkirjanoppineet ja munkit kuluttavat ihmisten omaisuutta vääryyttätehden sekä kääntävät muita Jumalan tieltä. Niille, jotka haalivatkultaa ja hopeaa eivätkä käytä sitä Jumalan asian hyväksi, julistatuskallista tuomiota

35.

sinä päivänä, jolloin nämä aineet hehkuvathelvetin tulessa ja niillä heidän otsaansa, kylkiinsä ja selkäänsäpainetaan polttomerkki: »Tämän te olette hankkineet itsellenne.Maistakaa nyt, mitä olette koonneet!»

36.

Katso, kuukausien luku Jumalan luona onkaksitoista, niinkuin Jumala määräsi sinä päivänä, jolloin Hän loitaivaat ja maan. Neljä niistä on pyhitetty: tämä on oikea uskonto.Siksi älkää turmelko itseänne niiden aikana, ja taistelkaa pakanoitavastaan, kuten he taistelevat teitä kaikkia vastaan. Ja tietäkää,että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

37.

Pyhitetyn kuukauden lykkääminen on vainepäuskon päivien venyttämistä; tämän kautta uskottomat joutuvatharhaan. He selittävät sen luvalliseksi toisena vuonna, ja toisenataas julistavat pyhitetyksi, saadakseen riittävän luvun kuukausia,jotka Jumala on määrännyt ja pyhittänyt; näin sallivat he sen, minkäJumala on kieltänyt. He kaunistelevat pahat tekonsa, mutta Jumala eianna johdatustaan uskottomille ihmisille.

38.

Te, jotka uskotte! Miksi te niin kiinteästimaahan juututte, kun teitä käsketään lähtemään Jumalan retkelle?Oletteko enemmän mieltyneitä tämän maailman elämään kuin tulevan?Tämän maailman mukavuus on vain vähäpätöistä verrattuna tulevaan.

39.

Jos ette lähde Jumalan retkelle, Hän onlangettava teille tuskallisen tuomion ja valitseva sijaanne toisenkansan, ettekä te kykene vahingoittamaan Häntä vähääkään. SilläJumala pystyy tekemään kaikki halunsa mukaan.

40.

Jos te ette auta häntä (Muhammedia), niin onJumala kuitenkin jo antanut hänelle apunsa, kun uskottomatkarkoittivat hänet erään toisen kanssa ja nämä kaksi olivat luolassaja hän sanoi toverilleen: »Alä murehdi, onhan Jumala totisestikanssamme!» Silloin Jumala vuodatti tyvenen rauhansa hänen mieleensäja vahvisti häntä näkymättömin sotajoukoin, ja Hän teki uskottomainsanan mitättömäksi; mutta Jumalan sana pysyy ylinnä; Jumala onmahtava, viisas.

41.

Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaastiaseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalanasian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

42.

Jos olisi ollut tarjolla kyllin helppo saalisja lyhyt retki, he olisivat varmaan seuranneet sinua, mutta retkinäytti heistä liian pitkälti. He vannovat vielä Jumalan nimeen: »Josolisimme kyenneet, olisimme varmasti lähteneet kanssasi.» Heturmelevat sielunsa, ja Jumala tietää, että he ovat todellavalehtelijoita.

43.

Jumala antakoon sinulle anteeksi! Miksiannoit heille luvan jäädä jo ennenkuin sinulle selvisi, ketkäpuhuivat totta, ja opit tuntemaan valehtelijat?

44.

Jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään,eivät pyydä sinulta lupaa olla panematta alttiiksi omaisuuttansa jahenkeänsä. Jumala tuntee ne, jotka hartaasti palvelevat Häntä.

45.

Ainoastaan ne pyytävät sinulta lupaa, jotkaeivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään ja joiden sydämetovat täynnä epäilyä; epäilyksessään horjuvat he sinne tänne.

46.

Jos he olisivat halunneet lähteä retkelle, heolisivat varmasti ryhtyneet varusteluihin, mutta Jumalalle olivastenmielinen heidän lähtönsä ja Hän teki heidät hitaiksi, jaheille sanottiin: »Jääkää niiden luokse, jotka paikoillaan pysyvät!»

47.

Jos he olisivat lähteneet teidän kanssanne,he eivät olisi muuta lisänneet kuin huolianne ja kohentaneetkeskuudessanne eripuraisuutta, ja joukossanne olisi ollut heitäkuuntelevia. Jumala tuntee väärintekijät.

48.

Yrittiväthän he jo aikaisemmin kiihoittaariitoihin ja hautoivat juonia sinua vastaan, kunnes totuus tuli ilmija Jumalan määräykset astuivat voimaan, vaikka he olivat sitävastaan.

49.

Heidän joukossaan on eräs, joka sanoo: »Salliminun jäädä pois, äläkä kiusaa minua!» Eivätkö juuri he ole jolangenneet kiusaukseen? Totisesti helvetti on nielevä uskottomat.

50.

Jos sinulle käy hyvin, se vihastuttaa heitä,ja jos sinulle sattuu vastoinkäyminen, sanovat he: »Me katsoimmeeteemme jo ennakolta», ja he kääntävät selkänsä ja iloitsevat.

51.

Sano: »Meille ei tapahdu mitään muuta, kuinminkä Jumala on meille säätänyt. Hän on meidän suojelijamme. Häneenuskovaiset luottakoot!»

52.

Sano: »Ette te odota meille muuta, kuinjompaakumpaa kahdesta parhaimmasta asiasta.» Ja me odotamme, ettäJumala on teille lähettävä kärsimyksen joko suoraan tai meidänkäsiemme kautta. Antakaa siis ajan näyttää; kyllä me odotammeniinkuin tekin!

53.

Sano: »Uhratkaa omastanne tahtoen taitahtomattanne, ei sitä teiltä milloinkaan oteta vastaan. Totisestite olette jumalatonta väkeä.»

54.

Ei kuitenkaan ole muuta, mikä estää ottamastavastaan heidän osuuttansa kuin se, että he eivät usko Jumalaan jahänen lähettilääseensä, ovat hitaita rukoilemaan ja suorittavatosuutensa vastahakoisesti.

55.

Älä siis ihmettele heidän rikkauksiaan äläkäheidän lapsiaan. Jumala tahtoo vain rangaista heitä maallisellaelämällä ja antaa heidän henkensä lähteä heidän ollessaanuskottomia.

56.

He vannovat Jumalan nimeen kuuluvansa teihin,mutta he eivät kuulu teihin, vaan ovat ihmisiä, jotka osoittautuvatpelkureiksi.

57.

Jos he vain olisivat löytäneet jonkun suojantai luolan tai piilopaikan, he olisivat kääntyneet pakoon jarientäneet sinne mitä suurimmalla kiireellä.

58.

Ja heistä ovat lähtöisin ne, jotka moittivatsinua almujen takia. Jos heille niitä annat, he ovat tyytyväisiä,mutta ellet heille niitä anna, niin he tuota pikaa närkästyvät.

59.

Jospa he tyytyisivät siihen, mitä Jumala jaHänen lähettiläänsä ovat heille antaneet, ja sanoisivat: »Jumalassaon meille yltäkyllin, Jumala antaa meille pian hyvyydestään, kutenHänen lähettiläänsäkin. Jumalaanhan me luotamme.»

60.

Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa oleviavarten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyydenpalveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava(Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi;avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään maankulkijalle. Tämä onJumalan säätämä velvollisuus, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas.

61.

Heidän joukossaan on niitä, jotkapanettelevat profeettaa ja sanovat: »Hän on herkkäuskoinen». Sano:»Se hän on teidän parhaaksenne, hän uskoo Jumalaan ja luottaaoikeauskoisiin. Hän armahtaa niitä teistä, jotka uskovat.» Muttaniitä, jotka panettelevat Jumalan lähettilästä, kohtaa tuskallinenrangaistus.

62.

Teidän edessänne he vannovat Jumalan nimeenteidät tyydyttääkseen, mutta parempi olisi, että he tyydyttäisivätJumalaa ja Hänen lähettilästänsä olemalla uskovaisia.

63.

Eivätkö he tiedä, että ken tahansa vastustaaJumalaa ja Hänen lähettilästään, sitä totisesti odottaa tuli jahelvetti, jonne hän jää ainaiseksi. Tämä on suuri häpeä.

64.

Ulkokullatut pelkäävät, että heitä vastaanjulkaistaan suura, joka paljastaa heidän sydämensä. Sano: »Pilkatkaavain, kyllä Jumala on toteuttava sen, mitä te pelkäätte!»

65.

Jos heiltä kyselet, he varmaan vastaavat: »Mevain juttelimme ja laskimme leikkiä». Sano: »Jumalastako ja Hänentunnusmerkeistään sekä lähettiläästäänkö te teitte pilkkaa?»

66.

Älkää puolustelko itseänne. Olettehanvajonneet epäuskoon senjälkeen kuin olitte uskossa. Jos meannammekin anteeksi osalle teistä, niin rankaisemme toista osaa,koska he ovat rikollisia.

67.

Ulkokullatut, sekä miehet että naiset, ovatkaikki samankaltaisia. He rohkaisevat tekemään pahaa ja ehkäiseväthyvän tekemisen sekä kieltävät köyhältä almun. He eivät välittäneetJumalasta, ja siksi Hän ei välitä heistä. Totisesti ulkokullatutovat tottelemattomia.

68.

Jumala on varannut ulkokullatuille, sekämiehille että naisille, samoin kuin uskottomille helvetin tulenolinpaikaksi. Siinä on heille kylliksi. Jumalan tuomio on heidänpäällään, ja heille kuuluu ikuinen tuska,

69.

niinkuin toisille ennen teitä, jotka olivatväkevämmät kuin te ja joilla oli enemmän rikkautta ja lapsia.Aikanaan he nauttivat osastaan; niin tekin nautitte omasta osastannehetken, kuten ne, jotka ennen teitä nauttivat. Ja te puhutte turhianiinkuin hekin puhuivat. Sellaisia ovat ne, joiden työt ovat menneethukkaan tässä maailmassa ja tulevassa. Sellaisia ovat ne, jotkahäviöön joutuvat.

70.

Eikö kertomus heidän edeltäjistään ole tullutheidän tietoonsa – Nooan ja Aadin ja Thamuudin kansasta, Aabrahaminkansasta, Midianin asukkaista ja tuhoutuneista kaupungeista? Heillelähetetyt profeetat tulivat heidän luokseen tuoden selvättodistukset. Sillä Jumala ei tehnyt vääryyttä heille, vaan he itsetekivät itselleen vääryyttä.

71.

Uskovaiset, miehet ja naiset, ovat toinentoistensa liittolaisia; he rohkaisevat hyvän tekemiseen ja kieltävättekemästä pahaa; ja he harjoittavat hartautta sekä antavatsäädettyjä almuja, ja he tottelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästään.He ovat niitä, joille Jumala osoittaa laupeukensa. Katso, Jumala onväkevä, viisas.

72.

Jumala on varannut uskovaisille, miehille janaisille, puutarhoja, joiden liepeillä purot solisevat ja joissa heiäti saavat oleskellä – Eedenin puutarhojen siunattuina asukkaina.Ja suurin kaikesta on Jumalan mielisuosio; se on korkein saavutus.

73.

Oi, profeetta, taistele uskottomia jaulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinenasuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.

74.

He vannovat Jumalan nimeen, etteivät olemitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskonsanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivathankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä hemuuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänenlähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heilleolisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumalalangettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa,eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.

75.

Heidän joukossaan on niitä, jotka ovattehneet liiton Jumalan kanssa: »Jos Hän antaa meille suosiotaan,niin me totisesti harjoitamme armeliaisuutta ja hyviä tekoja.»

76.

Mutta kun Hän antoi heille suosiotaan, hetulivat itariksi ja kääntyivät penseästi pois.

77.

Siksi antaa Hän ulkokultaisuuden pysyä heidänsydämissään siihen päivään saakka, jolloin he kohtaavat Hänet, koskahe pettivät Jumalaa siinä, mitä Hänelle olivat luvanneet, ja koskahe olivat valehtelijoita.

78.

Eivätkö he tiedä, että Jumala tuntee heidänsalaisuutensa ja vehkeilynsä ja että Jumala tietää kaikki salaisetasiat?

79.

Jotkut ylenkatsovat sellaisia uskovaisia(muslimeja), jotka voittaakseen Jumalan armon antavat almuja, jasellaisia, jotka eivät voi muuta antaa kuin ruumiinsa työn, näitä heivailevat; Jumala on ivaileva heitä itseään. Heitä odottaatuskallinen tuomio.

80.

Pyydä heille anteeksiantoa tai olepyytämättä; vaikka sinä seitsemänkymmentä kertaa pyytäisit heilleanteeksiantoa, ei Jumala heille anteeksi anna. Sillä he eivätuskoneet Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä, ja Jumala ei ohjaauskottomia.

81.

(Retkeltä) pois jääneet istuivat jailoitsivat Jumalan lähettilään poissa ollessa eivätkä tahtoneetpanna alttiiksi omaisuuttaan ja henkeään Jumalan asian puolesta. Jahe sanoivat: »Alkää lähtekö tällaisessa helteessä!» Sano: »Helvetinhelle on vielä hehkuvampi.» Jospa he sen vain käsittäisivät.

82.

Naurakoot he hieman: ansaittuna palkkanaan hesaavat vielä paljon itkeä.

83.

Jos Jumala sallii sinun palata heidänjoukkoonsa, ja he pyytävät sinulta lupaa lähteä retkelle, sanoheille silloin: »Ette milloinkaan enää saa lähteä minun mukananiettekä taistella minun kanssani vihollista vastaan. Tyydyittehänensimmäisellä kerralla paikoillanne istumiseen. Istukaa siisedelleenkin kotiinjääneiden kanssa.»

84.

Älä milloinkaan rukoile heikäläisen puolesta,joka kuolee, äläkä pysähdy hänen hautansa ääreen. Totisesti he eivätuskoneet Jumalaan eivätkä Hänen sanansaattajaansa, ja he kuolivat,koska he olivat tottelemattomia.

85.

Älä ihaile heidän rikkauksiaan äläkä heidänlapsiaan. Jumala tahtoo vain niillä rangaista heitä tässämaailmassa, ja että heidän henkensä lähtisi heidän yhä ollessaanuskottomia.

86.

Kun maan päälle lähetettiin näin kuuluvasuura: »Uskokaa Jumalaan ja taistelkaa Hänen sanansaattajansarinnalla», niin rikkaat heidän joukossaan yhä pyytävät sinulta lupaajäädä pois ja sanovat: »Salli meidän jäädä niiden luokse, jotkapysyvät alallaan.»

87.

He ovat tyytyväisiä saadessaan jäädä kotonaolevien pariin, ja heidän sydämensä ovat sinetöidyt, niin että heeivät mitään käsitä.

88.

Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaanuskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Sellaisilleihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia.

89.

Jumala on valmistanut heille puutarhat,joiden liepeillä purot solisevat ja joissa he alati saavat asua.Tämä on ylin onni.

90.

Eräät beduiineista keksivät syitä saadakseenluvan jäädä pois, ja ne, jotka kielsivät Jumalan ja Hänenlähettiläänsä, pysyivät kotona. Hän lähettää pian tuskallisentuomion niille, jotka olivat uskottomia.

91.

Niitä ei ole soimattava kotiinjäämisestä),jotka ovat heikkoja tai sairaita tai joilla ei ole mitä uhrata, joshe vain ovat vilpittömiä Jumalaa ja Hänen lähettilästään kohtaan.Myöskään hyvää tekeviä kohtaan ei ole moitetta. Jumala onanteeksiantavainen, armoliinen.

92.

Ei myöskään niitä soimata, jotka tulivatluoksesi pyytäen sinua huolehtimaan heidän varusteistaan ja joillesinä vastasit: »Minulla ei ole, millä teidät retkelle varustaisin.»He kääntyivät pois silmät kyynelissä, suruissaan siitä, että eivätvoineet hankkia tarvittavia varoja.

93.

Moitetta on vain niitä kohtaan, jotkapyytävät sinulta lupaa jäädä kotiin, vaikka ovat rikkaita. He ovattyytyväisiä jäädessään kotona pysyvien seuraan. Jumala on sinetöinytheidän sydämensä niin, että he ovat tietoa vailla.

94.

He puolustelevat itseään teidän edessänne,kun te palaatte heidän luokseen. Sanokaa: »Alkää puolustelkoitseänne, me emme kuitenkaan teitä usko. Jumala on jo meilleilmoittanut teidän salaiset tarkoituksenne; Hän on oivaltava teidäntekonne, ja samoin Hänen lähettiläänsä. Silloin te joudutte Hänenluokseen, joka tietää näkymättömät yhtä hyvin kuin näkyväisetkinasiat, ja Hän on osoittava teille teidän tekonne.

95.

He vannottavat teitä Jumalan nimeen, kun tepalaatte heidän luokseen, olemaan heille kaunaa kantamatta.Senvuoksi jättäkää heidät rauhaan. Totisesti he ovat saastaisia, jaheidän olinpaikkansa on oleva helvetti heidän tekojensa palkkana.

96.

He vannottavat teitä olemaan heihintyytyväisiä, mutta vaikka te olisittekin, niin Jumala ei totisestivoi olla tyytyväinen tottelemattomiin ihmisiin.

97.

Beduiinit ovat piintyneimpiä epäuskoon jaulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tuntemaan niitä lakeja,jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Jumala onkaikkitietävä, viisas.

98.

Muutamat beduiinit pitävät antiosuuksiaansakkona ja odottavat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleenon käyvä huonosti. Jumala kuulee ja tietää kaiken.

99.

Mutta muutamat beduiinit uskovat Jumalaan javiimeiseen päivään ja pitävät osuuksiaan keinona päästä lähemmäksiJumalaa ja saada Hänen lähettiläänsä siunaukset. Katsokaa, totisestihe tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidätarmoonsa. Totisesti, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

100.

Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisinajättivät kotinsa, sekä avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitähyvän teossa, heihin kaikkiin Jumala on tyytyväinen ja he ovattyytyväiset Häneen. Hän on valmistanut heille puutarhat, joissapurot solisevat ja joissa he saavat alati asua. Tämä on ylin onni.

101.

Beduiinien joukossa, jotka asuvat teidänympärillänne, on ulkokultaisia, samoin myös kaupungin asukkaidenkeskuudessa. He pysyvät ulkokultaisuudessaan. Te ette tunne heitä,mutta me heidät tunnemme. Me saatamme heidät kahdesti kärsimään, jasenjälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio.

102.

On myös toisia, jotka tunnustavat syntinsä.He sekoittavat teon, joka on hyvä, toiseen, joka on paha. Jumalasaattaa kääntää tämän heidän hyväkseen. Totisesti, Jumala onanteeksiantavainen, armollinen.

103.

Ota vastaan uhrilahjoja heidän varoistaan,että voisit puhdistaa heidät ja samalla vanhurskauttaa, ja siunaaheitä; totisesti sinun siunauksesi on heille onneksi. Jumala kuuleeja tietää kaiken.

104.

Eivätkö he tiedä, että Jumala ottaa vastaanpalvelijainsa katumuksen ja uhrilahjat? Ja että Jumala onheltyväinen, armollinen?

105.

Sano: »Toimikaa! Jumala on näkevä tekonne,Hänen lähettiläänsä ja uskovaiset näkevät samoin. Ja teidät viedäänpian Hänen luokseen, joka tietää näkymättömät ja näkyvät, ja Hänosoittaa teille silloin teidän tekonne.»

106.

On toisia, jotka odottavat Jumalan käskyäsiitä riippumatta, saattaako Hän heidät kärsimään vai heltyykö Hänheille; niin, Jumala on kaikkitietävä, viisas.

107.

Ja on niitä, jotka ovat rakentaneet temppelinsaadakseen aikaan pahennusta ja epäuskoa ja epäsopua uskovaistenkeskuudessa, väijytyspaikan niille, jotka ennen ovat taistelleetJumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan. Ja totisesti he tulevatvannomaan: »Me tarkoitimme vain hyvää.» Mutta Jumala todistaa, ettähe totisesti ovat valehtelijoita.

108.

Älä milloinkaan esiinny siinä temppelissä.Temppeli, joka ensimmäisestä päivästä alkaen perustettiin Jumalankunnioitukselle, ansaitsee totisesti paremmin, että sinä siinäesiinnyt. Siinä on miehiä, jotka halajavat tulla puhdistetuiksi, jaJumala rakastaa puhtaita.

109.

Kumpi on parempi, sekö, joka on laskenutperustuksensa Jumalaan ja Hänen mielisuosioonsa, vai sekö, joka onlaskenut perustuksensa luhistuvalle partaalle, niin että se hänenkanssaan sortuu helvetin tuleen? Jumala ei ohjaa väärämielisiäihmisiä.

110.

Ja rakennus, jonka he ovat rakentaneet, eiole heidän sydämiensä epäilyä poistava ennenkuin Jumala murtaaheidän sydämensä, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas.

111.

Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisiltaheidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksiparatiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalanasian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan, kuten Hän onsitovasti luvannut toorassa, evankeliumissa ja Koraanissa, ja kukatäyttää uskollisemmin lupauksensa kuin Jumala? Olkaa siis onnellisetliittosopimuksestanne, jonka olette tehneet Hänen kanssaan. Juuritämä on ylin onni.

112.

Niille, jotka kääntyvät Jumalan puoleen,niille, jotka palvelevat Häntä, niille, jotka ylistävät Häntä,niille, jotka parantavat, niille, jotka kumartuvat rukoilemaan,niille, jotka vaipuvat maahan, niille, jotka käskevät tehdä hyvää jakieltävät pahan tekemisen, ja niille, jotka suojelevat Jumalanlakeja – julista uskoville iloista sanomaa.

113.

On hyödytöntä profeetan ja uskovaistenrukoilla pakanoitten puolesta, vaikkapa he olisivat sukulaisiakin,senjälkeen kuin näille on ilmoitettu, että he ovat helvetin omia.

114.

Kun Aabraham pyysi isälleen anteeksiantoa, setapahtui lupauksen takia, jonka oli hänelle antanut. Mutta kunhänelle oli ilmoitettu, että hänen isänsä oli Jumalan vihollinen,Aabraham lähti pois hänen luotaan. Totisesti, Aabraham oli hurskasja lempeä.

115.

Jumala ei tahdo saattaa ihmisiä kadotukseensen jälkeen, kun Hän on heitä ohjannut,ennenkuin Hän tekee heilleselväksi, mitä heidän on varottava. Totisesti, Jumala tietää kaikki.

116.

Totisesti, Jumala on olemassa. Hänellekuuluvat taivasten ja maan valtakunnat, Hän antaa elämän ja Hänantaa kuoleman, ja paitsi Jumalaa teillä ei ole muuta suojelijaaeikä auttajaa.

117.

Jumala on totisesti suosioliinen profeettaaja niitä kohtaan, jotka jättivät kotinsa, sekä auttajia kohtaan,jotka seurasivat häntä ahdistuksen hetkenä, senjälkeen kuinmuutamien sydämet olivat luopumaisillaan hänestä. Silloin Hänlähestyi heitä, sillä Hän on heitä kohtaan rakastavainen,armollinen.

118.

Samoin niitä kolmea henkilöä kohtaan, jotkanämä jättivät taaksensa; jopa siinä määrin, että kun maasuuruudestaan huolimatta tuntui heistä ahtaalta ja heidän sielunsaolivat tuskaiset ja heille selvisi, ettei ollut muualla pakopaikkaaJumalalta kuin Hänen Itsensä luona, silloin Hän lähestyi heitä, ettähe olisivat kääntyneet Hänen puoleensa. Totisesti Jumala onheltyväinen, armollisin.

119.

Te, jotka uskotte, kunnioittakaa Jumalaa jaolkaa totuutta rakastavien seurassa.

120.

Ei ole soveliasta Medinan asukkaille janiille beduiineille, jotka asuvat ympäristössä, jäädä pois Jumalanlähettilään retkeltä ja huolehtia enemmän omasta kuin Hänenhengestään. Eivät he kärsi janoa, eivät tuskaa eivätkä nälkääJumalan retkellä; eivät he samoa sillä tavoin minkään maan halki,että se aiheuttaisi murhetta uskottomille, eivät he liioin hankimitään sotasaalista viholliselta merkitsemättä sitä itselleenhyväksi teoksi. Totisesti, Jumalan huostassa eivät joudu hukkaanniiden ansiot, jotka hyvää tekevät.

121.

Ei näiden tarvitse kantaa mitään kuluja, eisuuria eikä pieniä, eikä samota yli yhdenkään tasangon, ilman etteisitä luettaisi heidän hyväkseen eikä Jumala palkitsisi heille sitä,mitä he parastansa ovat tehneet.

122.

Ei ole mahdollista kaikkien uskovaistenlähteä yhdessä retkelle; mutta miksipä ei osa jokaisesta heimostalähtisi liikkeelle, avartuakseen uskossa ja voidakseen kotiuduttuaanvaroittaa kansaansa, jotta se olisi valveilla.

123.

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitäuskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidänvoimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartauttaharjoittavat.

124.

Kun suura lähetetään ylhäältä, niin jotkutheistä sanovat: »Kenelle teistä se on lisännyt uskoa?» Mitäuskovaisiin tulee, se on todella heidän uskoaan enentänyt, ja heovat onnellisia.

125.

Mutta niissä, joiden sydämiä tauti tärvelee,se toden totta lisää saastaisuutta saastaisuuden päälle, ja hekuolevat ollen yhä epäuskossa.

126.

Eivätkö he huomaa, että heitä koetellaankerran tai kahdesti vuodessa? Sittenkään he eivät tee kääntymystäeivätkä mitään mieleensä paina.

127.

Ja kun suura lähetetään ylhäältä, jotkutheistä tuijottavat toisiin ja kysyvät: »Havaitsetteko jonkun katseetpäällänne?» Sitten he siirtyvät muuanne. Jumala on kääntänyt poisheidän sydämensä, koska he ovat ihmisiä, jotka eivät ymmärrä.

128.

Totisesti, teidän luoksenne on tullutlähettiläs omasta keskuudestanne. Häneen koskee, jos teillä onmurhetta, hän huolehtii teidän hyvinvoinnistanne ja hän onrakastavainen, armollinen uskovaisia kohtaan.

129.

Jos he kääntyvät takaisin, sano silloin:»Jumala on minun kaikkeni, ei ole muuta jumaluutta kuin Hän. Häneenasetan luottamukseni. Hän on Suurivaltaisin Herra.»