8. Al-Anfläl (Sotasaaliin suura)

1.

He kysyvät Sinulta sotasaalista; sano:»Sotasaalis kuuluu Jumalalle ja lähettiläälle.» Pelätkää siisJumalaa ja järjestäkää kaikki sovussa keskenänne; ja totelkaaJumalaa ja Hänen lähettilästään, jos olette oikeauskoisia.

2.

Ainoastaan ne ovat oikeauskoisia, joidensydämet valtaa pelko Jumalan nimeä lausuttaessa, joiden usko kasvaa,kun Meidän tunnusmerkkimme heille luetaan, ja jotka turvaavatHerraansa.

3.

Ne, jotka pysyvät rukouksessa ja lahjoittavatmuille siitä, mitä Me olemme heille suonut.

4.

Nämä ovat totisia oikeauskoisia. Heitä vartenon eri arvoasteet heidän Herransa luona sekä anteeksiantamus jajalomielinen huolenpito.

5.

(Ajattele esimerkiksi), kuinka Herrasi antoisinun (Muhammedin) lähteä kotiseudultasi vakavaan tehtävään; jakatso, osa uskovaisista oli totisesti haluton (seuraamaan).

6.

He väittelivät kanssasi (asian) totuudesta,senjälkeen kun se oli selvästi heille näytetty; aivan kuin olisiheitä viety kuolemaan ja he olisivat siihen tuijottaneet.

7.

Ja kuinka Jumala lupasi, että toinen kahdesta(vihollisen) joukosta on oleva teidän, ja te toivoitte, että aseetonjoukko lankeaisi teidän osallenne, mutta Jumala tahtoi vahvistaasanojensa totuuden ja hävittää uskottomat viimeiseen mieheen

8.

vahvistaakseen totuuden ja kumotakseenvalheen, vaikkakaan se ei miellyttäisi syntisiä!

9.

Ja kuinka teidän huutaessanne apuaHerraltanne Hän kuuli rukouksenne ja sanoi: »Totisesti autan teitätuhannella enkelillä toinen toisensa jälkeen.»

10.

Ja tämän teki Jumala ainoastaan jotta seolisi ilosanoma teille ja jotta sydämenne rauhoittuisivat, sillä aputulee vain Jumalalta, katso, Jumala on mahtava ja viisas.

11.

Entä kun Hän antoi teidän vaipua lyhyeenuneen, joka oli kuin Hänen lähettämänsä virkistys, ja lähetti vettätaivaasta puhdistaakseen teidät, poistaakseen paholaisensaastutuksen teistä ja vahvistaakseen sydämenne sekä lujittaakseenaskeleenne.

12.

Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille:»Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pianuskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansaja heidän kaikki sormensa.»

13.

Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaaja Hänen lähettilästään vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaaja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankararangaistessaan.

14.

Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitäsiis! Uskottomia varten on tulen tuska.

15.

Te, jotka uskotte. kun kohtaatte uskottomiataistelutantereella, älkää kääntäkö heille selkäänne.

16.

Sillä se, joka sinä päivänä kääntää heilleselkänsä, paitsi sotaliikkeen yhteydessä tai yhtyessään omiensaryhmään, vetää totisesti päällensä Jumalan vihan; hänenolinpaikakseen tulee helvetti, ja kurjaa on joutua sinne.

17.

Ette te (muslimit) surmanneet heitä, vaanJumala heidät surmasi; etkä sinä (Muhammed) ampunut, kun joustasikäytit, vaan Jumala ampui, sillä hän halusi koetella oikeauskoisiasuosiollaan. Jumala on totisesti kuuleva, tietävä.

18.

Niin on laita; Jumala uskottomien juonetherpaisee.

19.

(Uskottomat!) Jos te toivotte ratkaisua, niintotisesti on tuomio jo langennut, mutta jos luovuttevastustuksestanne, on se teille parempi. Mutta jos kuitenkinpalaatte (sotajalalle), palaamme Mekin. Ja teidän sotajoukkonne eiauta teitä vähääkään, miten lukuisa se lieneekin. Jumala ontotisesti oikeauskoisten kanssa.

20.

Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänenlähettilästään älkääkä luopuko hänestä, koska kuulette hänenpuhuvan.

21.

Älkääkä olko niiden kaltaisia, jotka sanovat:»Me kuuntelemme», vaikkeivat kuuntelekaan.

22.

Katso, kaikista elollisista kurjimpia ovatJumalan silmissä ne kuurot ja mykät, jotka eivät ymmärrä.

23.

Ja jos Jumala olisi huomannut heissä jotakinhyvää, totisesti Hän olisi antanut heille kuulon. Mutta jos Hänolisi antanut heidän kuulla, kääntyisivät he pois, sillä he ovatpenseitä.

24.

Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänenlähettilästään, kun Hän kutsuu teitä sen ääreen, mikä teidäteläviksi tekee, ja tietäkää, että Jumala hiipii ihmisen ja hänensydämensä väliin ja että te tulette kokoontumaan Hänen luoksensa.

25.

Ja kavahtakaa kapinoimista; sen rangaistus eikohtaa vain väärintekijöitä joukossanne, ja tietäkää, että Jumala onankara selvittelyissään!

26.

Ja muistakaa, että kun olitte harvalukuisiaja halveksittuja maan päällä ja pelkäsitte, että ihmiset raivaisivatteidät tieltään, silloin Hän antoi teille suojan ja vahvisti teitäavullaan sekä varusti teidät hyvillä antimillaan, jotta olisittekiitolliset!

27.

Te, jotka uskotte, älkää loukatko Jumalaa jalähettilästä, älkääkä pettäkö sanaanne tietoisesti.

28.

Ja tietäkää, että rikkautenne ja lapsenneovat Teille koetus, ja että suuri palkinto odottaa Jumalan luona!

29.

Te, jotka uskotte, jos pelkäätte Jumalaa,antaa Hän teille kyvyn tuntea oikean ja väärän, sovittaa pahattekonne ja antaa teille anteeksi; Jumala on rajaton runsaudessaan.

30.

Entä kun uskottomat vehkeilivät sinuavastaan, aikoen vangita sinut tai surmata sinut tai karkoittaasinut! He tekivät suunnitelmiaan, mutta Jumala teki omiaan, jaJumala on paras suunnittelija.

31.

Ja kun heille luetaan tunnusmerkkejämme,sanovat he: »Olemme jo kylliksi kuulleet; jos tahtoisimme, voisimmeloihtia samanlaisia; nämä eivät ole muuta kuin vanhan ajan taruja.»

32.

Entä kun he sanoivat: »Jumala, jos tämä onsinun lähettämäsi totuus, niin anna kivien sataa taivaasta päällemmetai koettele meitä tuskallisella rangaistuksella!»

33.

Mutta Jumala ei tahtonut rangaista heitäsinun ollessasi heidän joukossaan; eikä Hän tahtonut heitä rangaistasenkään vuoksi, että he pyytelivät Häneltä anteeksi.

34.

Ei kuitenkaan ole syytä Jumalan olla heitärankaisematta, sillä he estävät uskovaisia käymästä pyhässämoskeijassa olematta itse sen vartijoita. Sen vartijoita ovatainoastaan hurskaat. Kuitenkaan ei suurin osa heistä sitä tiedä.

35.

Ja heidän rukouksensa temppelin liepeillä eiole muuta kuin viheltämistä ja käsien pauketta. Siksi maistakaatuskaa uskottomuutenne tähden!

36.

Epäuskoiset kuluttavat varojaankäännyttääkseen ihmisiä pois Jumalan tieltä. He kuluttakoot,jälkeenpäin saavat he katua, ja lopuksi heidät voitetaan.Ja ne,jotka eivät usko, kootaan helvettiin,

37.

että Jumala voisi erottaa saastaisetpuhtaista ja asettaa saastaiset päällekkäin; Hän kokoaa heidätkasaan ja heittää helvettiin. Nämä ovat kadotukseen tuomittuja.

38.

Sano niille, jotka eivät usko, että jos heherkeävät epäuskostaan, annetaan heille heidän entiset tekonsaanteeksi, mutta jos lankeavat uudelleen, niin on entisten rangaistusheidän silmiensä edessä.

39.

Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikkikiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaankaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee,mitä he tekevät.

40.

Ja jos he kääntävät teille selkänsä, niintietäkää, että Jumala on suojelijanne, paras liittolaisenne jaauttajanne.

41.

Ja tietäkää, että hankkimastannesotasaaliista kuuluu viides osa Jumalalle, toisin sanoen Hänenlähettiläälleen ja tämän lähiomaisille, orvoille, köyhille javaeltajille, jos uskotte Jumalaan ja siihen, minkä lähetimmepalvelijallemme ratkaisun päivänä, sinä päivänä, jolloin molemmatsotajoukot kohtasivat toisensa. Jumalan on totisesti kaikki mahti.

42.

Muistakaa, miten te olitte tämänpuoleisellarinteellä ja he tuonpuoleisella ja karavaani oli alapuolellanne. Jajos te olisitte solmineet taistelusopimuksen, olisitte te varmaanrikkoneet välipuheen; mutta asia oli toisin, jotta Jumala saattoitoteuttaa sen, mikä oli tapahtuva, jotta sillä, joka menettihenkensä, olisi menehtyessään selvä todistus edessään, ja jotta se,joka jäi elämään, eläisi selvän todistuksen perusteella; Jumala on,toden totta, kuuleva, tietävä.

43.

Muistakaa, miten Jumala unessa antoi heidän(vastustajain) sinusta näyttää harvalukuisilta. Sillä jos Hän olisiantanut sinun nähdä heidät lukuisiksi, väkesi olisi varmastimasentunut, ja te olisitte riidelleet asiasta keskenänne; muttaJumala varjeli teidät. Hän tuntee totisesti sydänten sisimmätaivoitukset.

44.

Ja kun te iskitte yhteen, Hän antoi heidänteidän silmissänne näyttää vähälukuisilta ja teki teidätharvalukuisiksi heidän silmissään, jotta Jumala toteuttaisi asian,jonka tuli tapahtua. Ja Jumalan luo palaa kaikki olevainen.

45.

Te uskovaiset, kun te kohtaatte sotajoukon,olkaa lujia ja rukoilkaa alati Jumalaa, jotta menestyisitte.

46.

Ja totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään,älkääkä kiistelkö, jotta ette lannistuisi ja menettäisi sisuanne,vaan olkaa itsepintaiset; Jumala on totisesti sitkeiden puolella.

47.

Älkää olko niitten kaltaisia, jotka kerskatenlähtivät liikkeelle asunnoistaan, jotta ihmiset heidät näkisivät jahe saisivat muut luopumaan Jumalan retkestä; Jumala piirittää heidäntekonsa.

48.

Entä kun pahahenki näytti heille heidäntekonsa kelpo teoiksi ja sanoi: »Yksikään ihminen ei ole voittavateitä tänään, ja minä olen teidän liittolaisenne.» Mutta kunmolemmat sotajoukot näkivät toisensa vastatusten, teki hän(pahahenki) täyskäännöksen ja sanoi: »Pysyn totisesti erossa teistä,sillä minä näen, mitä te ette näe. Totisesti saa Jumala minutpelkäämään, sillä Jumala on ankara rankaisija.»

49.

Muistakaa, kuinka tekopyhät ja sydämeltäänsairaat sanoivat: »Heidän uskontonsa on pettänyt heidät (muslimit).»Mutta jos joku turvaa Jumalaan, on Jumala totisesti mahtava javiisas.

50.

Jospa voisit nähdä heidät, kun enkelitantavat uskottomille täyden ansion mukaan. Kuinka he lyövät heitäkasvoihin ja selkään ja sanovat: »Maistakaa polttavaa tuskaa!

51.

Ja tämä on käsienne töitten ansiosta jasiksi, että Jumala jakaa palvelijoineen täyttä oikeutta.»

52.

Samoin kävi Faraon kansalle ja heidänedeltäjilleen, jotka kielsivät Jumalan tunnusmerkit: Jumala käviheihin käsiksi heidän syntiensä tähden; katso, Jumala on totisestiväkevä ja ankara rangaistessaan.

53.

Ja tämä siksi, että Jumala ei peruuta armoa,jolla Hän on joitakuita ihmisiä siunannut, ennenkuin nämä luopuvatsiitä, mikä on heidän omissa sydämissään. Ja siksi, että Jumala onkuuleva, tietävä.

54.

Samoin kävi Faraon kansalle ja niille, jotkaväittivät Herransa tunnusmerkit valheeksi ennen heitä. Me hävitimmeheidät heidän syntiensä tähden ja me hukutimme Faraon kansan, silläkaikki olivat väärintekijöitä.

55.

Katso, kurjimmat elolliset olennot ovatJumalan silmissä epäuskoon kääntyneet, nuo, jotka eivät uskoa tahdo.

56.

Niihin kuuluvat nekin, jotka tekivät kanssasisopimuksen ja sitten rikkoivat sopimuksensa joka kerta, eivätkämitään kunnioita.

57.

Jos saat heidät sodassa vangiksi, tee heistävaroittava esimerkki, jotta heidän seuraajansa ottaisivatvaroituksesta vaarin.

58.

Ja jos pelkäät petosta jonkun kansanpuolelta, niin heitä heille takaisin sopimuksensa samalla tavalla.Katso, Jumala ei rakasta petollisia.

59.

Äläkä salli uskottomien ajatella pääsevänsävoitolle. Eivät he osaansa vältä.

60.

Ja varustakaa (muslimit) heitä vastaan niinsuuri sotavoima ja hyvin ravittuja ratsuja kuin vain voitte,säikyttääksenne siten sekä Jumalan vastustajat että omatvihollisenne ja myöskin muut, joita ette tunne, mutta jotka Jumalatuntee. Ja mitä kulutattekin Jumalan tiellä ja asialla, se korvataanteille täydelleen, eikä teille tule mitään vääryyttä tapahtumaan.

61.

Mutta jos he ovat taipuvaisia rauhaan, niinole myöskin sinä taipuvainen siihen ja turvaa Jumalaan! Hän ontotisesti kuuleva, tietävä kaiken.

62.

Ja jos he tahtovat pettää sinut, niin Jumalantuki totisesti riittää sinulle. Hän vahvistaa sinua avullaan jaoikeauskoisten avulla.

63.

Ja Hän on pannut rakkauden heidän sydämiinsä.Vaikka olisit antanut pois kaiken, mitä on maan päällä, et olisivoinut panna rakkautta heidän sydämiinsä, mutta Jumala on pannutniihin rakkauden. Hän on totisesti mahtava, viisas.

64.

Oi profeetta, Jumalassa ja niissäoikeauskoisissa, jotka sinua seuraavat, on sinulle kyllin.

65.

Oi Profeetta, innostuta oikeauskoisettaisteluun! jos joukossanne on edes kaksikymmentä sitkeätä,voittavat he kaksisataa, ja jos joukossanne on sata, voittavat hetuhat niistä, jotka eivät usko, siksi että nämä ovat ihmisiä, joiltapuuttuu ymmärrys.

66.

Nyt on Jumala keventänyt kuormanne, sillä Häntiesi, että teissä oli heikkoutta. Ja jos joukossanne on satakestävää, voittavat he kaksisataa, ja jos joukossanne on tuhat,voittavat he Jumalan avulla kaksituhatta; sillä Jumala onkestäväisten kanssa.

67.

Ei profeetalta voi vaatia, että hänellä olisivankeja, ennenkuin verenvuodatus on tapahtunut maan päällä. Tehalajatte tämän maailman hyvyyttä, mutta Jumala tahtoo teilletulevaa elämää, ja Jumala on mahtava, viisas.

68.

Jollei Jumalan käsky olisi tullut joennemmin, olisi teitä kohdannut hirveä rangaistus kaikesta siitä,minkä olitte ottaneet.

69.

Nauttikaa nyt saamastanne saaliista, siitä,mikä on luvallista ja hyvää, ja antakaa kunnia Jumalalle! Jumala ontotisesti anteeksiantava, armollinen.

70.

Oi profeetta! Sano hallussanne olevillevangeille: »Jos Jumala havaitsee jotakin hyvää sydämissänne, antaaHän teille parempaa, kuin se oli, mikä teiltä on otettu, ja armahtaateidät, sillä Jumala on anteeksiantava, armollinen.»

71.

Mutta jos he aikovat pettää sinut, niin ovathe jo ennen olleet petollisia Jumalaa kohtaan. Siksi antoikin Häneräiden heistä joutua valtaasi; Jumala on tietävä, viisas.

72.

Totisesti ne, jotka uskoivat ja lähtivätkodeistaan (Jumalan sotaretkelle) ja panivat alttiiksi omaisuutensaja elämänsä Jumalan asian puolesta, sekä ne, jotka antoivat (heille)suojaa ja apua, kaikki nämä ovat toistensa liittolaisia. Muttaniiden kanssa, jotka uskovat, mutta eivät lähde liikkeelle, ette oleliitossa, ennenkuin he lähtevät kodeistaan, mutta jos he uskonasiassa anovat apuanne, on teidän velvollisuutenne auttaa heitä,paitsi sellaista kansaa vastaan, jonka kanssa teillä on liitto;Jumala näkee tekonne.

73.

Uskottomatkin ovat toistensa liittolaisia.Jos te ette auta toisianne, syntyy vaino ja suuri turmelus maanpäällä.

74.

Ne, jotka uskovat ja ovat lähteneetkodeistaan liikkeelle sekä taistelleet Jumalan retkellä, ja ne,jotka ovat antaneet heille suojaa ja apua, ovat totisestioikeauskoisia; heidän palkkansa on armo ja heidän osansa ihana.

75.

Ja ne, jotka jälkeenpäin ovat omaksuneetuskon ja lähteneet retkelle ja taistelleet teidän rinnallanne,kuuluvat teihin. Ja verisukulaiset ovat Pyhän kirjoituksen mukaanlähimpiä toisilleen: Jumala on totisesti kaikkitietävä.