71. Nuuh (Nooan suura)

1.

Totisesti Me lähetimme Nooan oman kansansaeteen sanoen: »Varoita kansaasi, ennenkuin tuskallinen rangaistussen yllättää!»

2.

Hän julisti: »Kansa, totisesti olen julkinenvaroittajasi.

3.

Palvelkaa Jumalaa, tarkoin täyttäenvelvollisuutenne Häntä kohtaan, ja olkaa kuuliaisia minulle,

4.

niin Hän antaa teille syntinne anteeksi jamyöntää teille armonaikaa. Mutta totisesti, kun Jumalan määräaikatäyttyy, ei sitä voida pitkittää. Kunpa sen uskoisitte!»

5.

Hän sanoi: »Herra, katso, olen vedonnutkansaani päivin ja öin,

6.

mutta saarnani on heissä vain lisännytvastahakoisuutta.

7.

Ja katso, vaikka kuinka usein olisin heitäkutsunut, jotta Sinä voisit antaa heille anteeksi, tukkivat hesormin korvansa ja kietoutuvat vaatteisiinsa torjuen kaikenitsepintaisesti ja paisuen ylpeydessään.

8.

Silloin totisesti saarnasin heilleäänekkäästi

9.

huusin kaikkien kuullen, haastoinpa heillemyös kahden kesken

10.

sanoen: ‘Pyytäkää Herraltanne anteeksiantoa -Hän on totisesti armahtavainen –

11.

Hän lähettää päällenne pilvet ja runsaansateen,

12.

enentää teille rikkautta ja lapsia sekä luoteitä varten paratiisin virtoineen.

13.

Miksi ette pyydä armolahjoja Jumalalta?

14.

Totisesti, Hänhän on luonut teidät erivaiheiden kautta.

15.

Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemäntaivasta toinen toisensa yläpuolelle?

16.

Hän on myös asettanut niille kuun valoksi jaauringon lampuksi.

17.

Jumala on kasvattanut teidät maasta,

18.

Hän käskee teidän myöskin palata siihen jaantaa teille ylösnousemuksen.

19.

Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret

20.

vaeltaaksenne sen avarilla teillä.’»

21.

Nooa sanoi: »Herra, totisesti he ovat olleetminua kohtaan uppiniskaisia ja pitäneet niitä esikuvinaan, joidenrikkaus ja lapset vain lisäävät heidän turmelustaan.

22.

He ovat punoneet monia juonia

23.

ja sanovat: ‘Älkää suinkaan hylätköjumalianne, Waddia ja Suwaa, Jaguutia, Jaukia ja Nasria!’

24.

Näin he ovat totisesti johtaneet moniaharhaan, ja villitys käy yhä suuremmaksi jumalattomien keskuudessa.»

25.

Heidät hukutettiin vääryyksiensä tähden, jaheidän oli käytävä tuleen, eikä heillä ollut muita auttajia kuinJumala.

26.

Ja Nooa sanoi: »Herra, älä jätä maan päälleainoatakaan jumalatonta asumaan!

27.

Totisesti, jos säästät heistä ketään, hejohtavat palvelijasi harhaan ja siittävät irstaita ja epäuskoisiajälkeläisiä.

28.

Herra, anna anteeksi minulle javanhemmilleni; niin myös jokaiselle, joka uskossa astuu talooni,sekä kaikille uskoville, miehille ja naisille! Mutta jumalattomilletuota turmio!»