70. Al-Maáridz (Nousevien Portaiden suura)

1.

Eräs tiedonhaluinen kyseli, millainen onkuritus, joka on tuleva

2.

epäuskoisten osaksi. Ei kukaan voi sitäestää.

3.

Se tulee Jumalalta, nousevain portaittenHerralta.

4.

Enkelit ja henki nousevat Hänen tykönsäpäivänä, jonka pituus on viisikymmentä tuhatta vuotta.

5.

Osoita siis jaloa kestävyyttä!

6.

He kuvittelevat sen olevan kaukana,

7.

mutta Me näemme sen läheltä.

8.

Sinä päivänä, jolloin taivas on oleva kuinsulaa kuparia

9.

ja vuoret kuin villaa,

10.

jolloin ystävä ei kysy ystävää,

11.

vaikka he näkevät toisensa. Syyllinentoivoisi tuona päivänä vapautuvansa vaivasta uhraamalla lapsensa,

12.

vaimonsa ja veljensä,

13.

sukulaisensa, jotka antoivat hänelle suojaa,

14.

jopa kaikki, jotka maan päälle on luotu,kunhan hän niiden avulla lunastaisi itsensä.

15.

Ei mitenkään! Sillä katso, tämä on leimuavaliekki,

16.

joka raastaa pois ihon

17.

ja vaatii omakseen sen, joka kääntyi pois japakeni

18.

ja joka ahnaasti kokosi rikkautta.

19.

Totisesti on ihminen luotu epävakaiseksimieleltään:

20.

Kun jokin paha kohtaa häntä, hän on kärkäsvalittamaan,

21.

mutta kun jotakin hyvää annetaan hänenosalleen, hän on kiittämätön,

22.

lukuunottomatta niitä, jotka rukoilevat,

23.

jotka uskollisesti suorittavat rukouksensa,

24.

niitä, joiden rikkaudessa on määrätty osa

25.

kerjäläistä ja osatonta varten;

26.

niitä, jotka uskovat tuomion päivään,

27.

ja jotka pelkäävät Herransa kuritusta

28.

ei kukaan, totisesti, saata säästyäkuritukselta, joka on heidän Herraltansa tuleva,

29.

sekä lukuunottamatta niitä, jotka hillitseväthalujaan

30.

paitsi vaimojensa ja orjattariensa suhteen,koska heissä silloin ei ole moittimista.

31.

Toisin on niiden, jotka pyrkivät ylittämääntämän, sillä ne ovat lain rikkojia.

32.

Ne, jotka ovat rehellisiä sopimuksissaan jasiinä, mitä heidän huostaansa on uskottu,

33.

jotka ovat vilpittömiä todistaessaan

34.

ja jotka ahkeroivat hartauden harjoituksissa,

35.

saavat elää paratiisin kunniassa.

36.

Mutta mitä ajattelevat uskottomat, jotkaavosilmin rientävät sinun edelläsi,

37.

oikealta ja vasemmalta, ryhmä toisensajälkeen?

38.

Kuvitteleeko heistä kukin pääsevänsä autuudenpuutarhaan?

39.

Totisesti ei! Totisesti he tietävät, mistä Meolemme luonut heidät.

40.

Mutta ei! Vannon idän ja lännen Herrannimessä: »Totisesti Me voimme

41.

nostaa heidän sijalleen ne, jotka ovat heitäparemmat, eikä Meitä voi tästä mikään estää.

42.

Anna siis heidän jäädä turhien puheittensavaraan ja laskea leikkiä, kunnes heitä katsoo silmästä silmään sepäivä, joka on heille ennustettu.

43.

Sinä päivänä he tulevat esiin haudoistaankiirehtien, aivan kuin maalia kohti kiitäen,

44.

silmät maahan luotuina, häpeän valtaamina.Tämä on se päivä, joka heille ennustettiin.