6. Al-Anáam (Karjan suura)

1.

Ylistys ja kunnia Jumalalle, joka on luonuttaivaat ja maan, säätänyt pimeyden ja valon. Kuitenkin asettavatuskottomat muitakin Herransa rinnalle.

2.

Hänhän loi teidät savesta; ja Hän myösrajoitti aikanne. Hänen vallassaan ovat aikojen ääret. Sittenkin teepäilette.

3.

Niin, Hän on Jumala taivaassa ja maan päällä;Hän tietää, mitä salaatte ja mitä ilmaisette, ja Hän tietää mitäansaitsette.

4.

Eikä yksikään heidän Herransa tunnusmerkeistäsaavuta heitä niin, etteivät he kääntyisi siitä pois.

5.

Ovathan he vääristelleet totuuden sentullessa heidän luoksensa, mutta pian on heille tuleva sanoma siitä,mitä he ovat pilkkanaan pitäneet.

6.

Eivätkö he sitten näe, kuinka monetsukupolvet, joiden Me olimme sallinut juurtua maan päällä lujemminkuin teidän, Me olemme hävittänyt ennen heitä? Olemme kaatanuttaivaasta heidän ylitseen runsaita sateita ja antanut jokien virrataheidän alangoillaan, mutta sitten hävitimme heidät heidän syntiensätähden ja annoimme toisen sukupolven nousta heidän jälkeensä.

7.

Vaikka olisimme lähettänyt sinulle, Muhammed,Kirjoituksen paperilla, ja vaikka he olisivat saaneet sitä käsinkosketella, niin olisivat he, uskottomat, kuitenkin sanoneet: »Tämäei ole muuta kuin ilmeistä noituutta.»

8.

Sanovathan he. »Miksi ei enkeliä olelähetetty heidän luoksensa?» Mutta jos olisimme lähettänyt enkelin,olisi asiassa tuomiokin tapahtunut, eikä olisi jätetty heilleenempää harkinta-aikaa.

9.

Ja jos olisimme käyttänyt enkeliäsanansaattajana, niin olisimme kuitenkin pukenut hänet ihmishahmoonja siten pannut alttiiksi samoille epäilyksille, joita heillä nyton.

10.

Onhan pilkattu (Jumalan )lähettiläitäkinennen Sinua, mutta sitten onkin se, mistä he pilkkaa tekivät,kohdannut ilkkujat.

11.

Sano:»Vaeltakaa ympäri maata ja nähkää, minkälopun saivat ne, jotka pitivät totuutta valheena!»

12.

Sano:»Kenelle kuulu kaikki taivaassa ja maanpäällä?».Vastaa:»Jumalalle». Laupeuden hoidon on Hän pidättänytitselleen; Hän on totisesti kokoava teidät yhteen ylösnousemuksenpäivänä, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta ne, jotka sielunsaturmelevat, eivät usko.

13.

Kaikki, mikä on olemassa yöllä ja päivällä,kuuluu Hänelle; Hän on kuuleva, tietävä.

14.

Sano:»Valitsisinko suojelijakseni jonkun muunkuin Jumalan, taivaitten ja maan Luojan, hänet,joka ravitsee eikäitse ravintoa nauti?» Sano:»Minut on totisesti määrättyensimmäiseksi, joka Hänen tahtoonsa alistuu. Älä kuulu epäjumalienpalvelijoihin.»

15.

Sano:» Jos uhmailen Herraani, saan pelätärangaistuspäivän tuskaa.»

16.

Hänet, jonka ohi rangaistus käy sinä päivänä,on Herra todella armahtanut; tämä on ilmeinen onni.

17.

Ja jos Jumala saattaa kohtalosi kovaksi, eiole ketään paitsi Hän itse, joka sen lievittäisi, mutta jos Hänvuodattaa ylitsesi hyvyyttä, (ken voisi sen pilata, kun) Hänellä onkaikki vallassaan.

18.

Hän on kaikkivoipa orjiensa valtias; Hän onviisas, kaikki tietävä.

19.

Sano:» Mikä olisi painavin todistus?» Sano:»Jumala on todistaja minun ja teidän välillänne, ja minulle on tämäKoraani ilmestyksenä annettu, jotta minä sen kautta varoittaisinteitä ja jokaista, jonka se saavuttaa. Todistaisitteko sillointodellakin, että on muitakin jumalia kuin Jumala?» Sano: »Sellaistaen todista.» Sano: »Hän on ainoa Jumala, enkä totisesti vastaasiitä, mitä te Hänen rinnalleen olette keksineet.»

20.

Ne, joille Me olemme antanut PyhänKirjoituksen, tuntevat hänet (Muhammedin) yhtä hyvin kuin omatpoikansa, mutta ne, jotka turmelevat sielunsa, eivät usko.

21.

Kuka tekee suurempaa vääryyttä kuin se, jokasepittää valhetta Jumalasta tai vääristelee Hänen tunnusmerkkinsävalheeksi? Totisesti ei väärintekijöille tule hyvin käymään.

22.

Sinä päivänä, jolloin Me kokoamme heidätkaikki yhteen, sanomme Me niille, jotka asettavat muita Jumalanrinnalle: »Missä ovat nyt ne Jumalan vertaiset, joilla oletteuskotelleet?»

23.

Eivätkä he silloin keksi muuta puolustustakuin sanovat: »Jumalan, Herramme nimeen, me emme ole epäjumaliaHänen rinnalleen asettaneet.»

24.

Katso, kuinka he sotkeutuvat valheisiinsa, jakuinka kaikki, mitä he ovat sepittäneet, luhistuen pettää heidät!

25.

Heidän joukossaan on sellaisiakin, jotkasinua kuuntelevat, mutta Me olemme verholla peittäneet heidänsydämensä, niin etteivät he voi ymmärtää sitä (Koraania) ja heidänkorvansa ovat tukitut, ja vaikka he näkisivät mitä tunnusmerkkejä,eivät he usko niihin, niin että uskottomat tullessaan luoksesiväittelemään kanssasi sanovat: »Nämä ovat vain niitä entistenihmisten juttuja.»

26.

He estelevät muita totuuteen pyrkijöitä jaitse karttavat sitä, mutta he turmelevat vain itsensä eivätkä sitätajua.

27.

Jospa voisit nähdä, kun heidät asetetaantulen eteen ja he sanovat: »Voi, että voisimme palata takaisin!Silloin emme väittäisi Herramme tunnusmerkkejä valheeksi, vaankuuluisimme oikeauskoisiin!»

28.

Heille kirkastetaan se, minkä he ennensalasivat, mutta vaikka he saisivatkin palata, kääntyisivät hekuitenkin siihen, mikä on heiltä kielletty; totisesti he ovatvalehtelijoita.

29.

Sanovatpa he: »Ei ole muuta kuin tämänykyinen elämämme eikä meitä herätetä kuolleista.»

30.

Jospa voisit nähdä, kun heidät asetetaanHerransa eteen! Hän on sanova: »Eikö tämä ole totinen todellisuus?»He vastaavat: »On, Herramme nimessä!» Hän on jatkava: »Maistakaasiis rangaistusta, koska ette uskoneet!»

31.

Kadotuksen omia ovat todella ne, jotkapitävät Jumalan kohtaamista valheena, kunnes se hetki heidätyllättää ja he puhkeavat sanomaan: »Voi meitä laiminlyöntimmetähden!» He saavat kantaa taakkansa selässään. Eikö ole julmataakka, jota he joutuvat kantamaan?

32.

Maallinen elämä on vain leikkiä ja pilaa;taivaallinen koti on totisesti parempi niille, jotka Jumalaapelkäävät. Ettekö sittenkään käsitä?

33.

Me tiedämme (Muhammed), että heidän puheensasinua totisesti surettavat; he eivät tosin väitä sinuavalehtelijaksi, mutta väärämieliset kieltävät Jumalan tunnusmerkit.

34.

Jo ennen sinua lähettiläitämme on pidettyvalehtelijoina, mutta he ovat kärsivällisesti kestäneet sen, ettäheitä on paneteltu ja vainottu, kunnes apumme on heidät saavuttanut;kukaan ei voi Jumalan sanaa muuttaa. Ja sinähän jo tunnet paljon(entisten) lähettiläitten sanomasta.

35.

Ja jos heidän ynseytensä on sinusta liianmasentavaa, niin koeta, ehkä löydät reiän maan uumeniin tai tikapuuttaivaaseen, jos haluat kaikille kelpaavaa tunnusmerkkiä, mutta josJumala olisi tahtonut, Hän kyllä olisi saanut heidät liittymäänjohdatukseensa; älä ole siis järjettömän kaltainen!

36.

Vain ne ovat alttiita, jotka Häntäkuuntelevat; mutta kuolleet on Jumala herättävä; silloin palaavat heHänen luokseen.

37.

He sanovat vielä: »Miksi ei hänen Herransaole lähettänyt hänelle tunnusmerkkiä?» Sano: »Jumalalla on totisestivalta lähettää tunnusmerkki ylhäältä, mutta useimmat heistä eivätsitä tunne.»

38.

Ei ole eläintä maan päällä, ei lintua, jokakahdella siivellään lentää, jotka eivät olisi kaikkeuteenkuuluvaisia kuten tekin; emme mitään ole jättänyt pois(luomislakiemme) kirjasta. Sitten kootaan heidät yhteen Herransaluo.

39.

Mutta ne, jotka väittävät tunnusmerkkimmevalheeksi, ovat kuuroja, mykkiä ja pimeyden vallassa; Jumala johtaaharhaan kenet tahtoo ja opastaa oikealle tielle kenet suvaitsee.

40.

Sano: »Uskotteko te, että Jumalanrangaistuksen kohdatessa teitä tai tuomiohetken teidät yllättäessäte huudatte avuksenne muuta kuin Jumalaa? (Vastatkaa niin kuin on),jos totuutta rakastatte.

41.

Ei, Häntä yksin olette te avuksenne huutavat,ja Hän on, jos tahtoo, torjuva sen, mitä te torjumaan pyydätte, jate tulette unohtamaan sen, minkä asetatte Hänen rinnalleen.

42.

Olemmehan lähettänyt (ilmoituksemme)kansoille ennen sinua ja koetellut niitä vaivalla javastoinkäymisellä, jotta ne nöyrtyisivät.

43.

Jospa he olisivat nöyrtyneet, kunlähettämämme vaiva kohtasi heidät! Mutta heidän sydämensä paatuivatja Saatana kaunisti heille kaikki heidän tekonsa.

44.

Kun he olivat unohtaneet saamansavaroitukset, Me avasimme kaikki portit heille, kunnes Me lopuksiäkkiä yllätimme heidät, juuri kun he saamastaan eniten iloitsivat,ja silloin, katso, epätoivo valtasi heidät.

45.

Niin hävitettiin juurineen väärintekijätviimeiseen mieheen; ylistys ja kunnia Jumalalle, maailmojenHerralle!

46.

Sano: »Näyttääkö teistä siltä, jos Jumalariistää teiltä kuulon ja näön ja sulkee sinetillään sydämenne, ettäon olemassa joku muu kuin Jumala, joka voisi ne teille takaisinantaa?» Katso, miten moninaisia vertauskuvia Me käytämme. Mutta hekääntyvät pois.

47.

Sano: »Mitä arvelette, jos Jumalan rangaistuskohtaa teidät odottamatta tai ilmeisesti, hävitetäänkö muita kuinväärämieliset ihmiset?»

48.

Me lähetämme lähettiläitä vain ilosanomantuojiksi ja varoittajiksi, mutta niiden, jotka uskovat ja oikeintekevät, ei tarvitse pelätä eikä murehtia.

49.

Mutta niitä, jotka väittävät tunnusmerkkimmevalheeksi, on rangaistus kohtaava heidän jumalattomuutensa tähden.

50.

Sano: »En minä väitä teille, että omistankaikki Jumalan aatteet tai että tunnen silmiltä salatun, enkä minäsano teille olevani henkiolento, enkeli; minä vain noudatan sitä,mikä minulle on ilmoitettua» Sano: »Ovatko sokea ja näkeväyhdenvertaisia? Eikö teillä ole arvostelukykyä?»

51.

Varoita tällä (Koraanilla) niitä, jotkapelkäävät, että heidät kootaan Herransa eteen, eikä heillä paitsiHäntä ole mitään puoltajaa eikä välittäjää, jotta he pelkäisivätJumalaa.

52.

Aläkä karkoita pois niitä, jotka rukoilevatHerraansa aamuin ja illoin halaten Hänen läheisyyttään. Ei ole sinunasiasi tehdä tiliä heistä, eivätkä he ole vastuussa sinusta;karkoittaessasi heidät tulisit sinäkin väärintekijäksi.

53.

Me koettelemme heitä toistensa kautta ainasiihen saakka, että he sanovat: »Nämäkö ovat niitä joukostamme,joille Jumala on suonut armonsa?» Eikö Jumala arvaa, ketkä ovatkiitollisia?

54.

Kun luoksesi tulevat ne, jotka uskovattunnusmerkkeihimme, sano: »Rauha olkoon teille! Herranne onpidättänyt itselleen laupeuden: jos joku teistä tekee väärinymmärtämättömyydessään ja sitten kääntyy ja tekee oikein, niin onHän armollinen ja lempeä.»

55.

Siten selitämme Me tunnusmerkkimme, jottaväärintekijöiden tie tunnettaisiin.

56.

Sano: »Minua on totisesti kiellettypalvelemasta niitä, joita te rukoilette Jumalan vertaisina.» Sano:»En noudata teidän päähänpistojanne; silloin olisin joutunuteksyksiin enkä kuuluisi niihin, jotka oikeata johdatusta seuraavat.»

57.

Sano: »Minä luotan totisesti Herrani selväänjohdatukseen, mutta te sen hylkäätte. Ei ole minun vallassani se,mitä te haluatte jouduttaa. Ratkaisu kuuluu yksin Jumalalle; Hänpitää huolen oikeudesta ja on paras tuomari.»

58.

Sano: »Jos olisi minun vallassani se, mitä tehaluatte jouduttaa, olisi asia ratkaistu minun ja teidän välillänne;mutta Jumala tuntee väärintekijät paremmin (kuin minä).»

59.

Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömänavaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin Hän yksin. Hän tietää kaikenmaan päällä ja meressä; Hänen tietämättään ei ainoakaan lehti putoa,ei piile yksikään jyvä maan uumenissa eikä ole kosteata eikä kuivaa,joka ei olisi selvästi (Jumalan) kirjoissa.

60.

Hän se ottaa teidät kokonaan haltuunsa yöksija tietää toimenne päivällä. Vihdoin on hän teidät herättävä, jottatäyttyisi määrätty aika. Silloin on teidän palattava Hänen luokseen,ja Hän on paljastava teille entiset tekonne.

61.

Hän on kaikkivoipa orjiensa Valtias, ja Hänlähettää suojelijansa luoksenne, kunnes kuoleman jonkun teistäkohdatessa enkelimme tekevät hänelle täyden palveluksen, mitäänlaiminlyömättä.

62.

Sitten palaavat he Jumalan luo, jokatotisesti on heidän Valtiaansa; eikö tuomio ole Hänen? Eikö Hän olenopein tilinteoissa?»

63.

Sano: »Kuka pelastaa teidät maan ja merenkauhuista (pimeydestä), kun rukoilette Häneltä apua nöyryydessä jahiljaisuudessa? Koska Hän meidät niistä pelastaa, tulee meidäntotisesti olla kiitollisia.»

64.

Sano: »Jumala pelastaa teidät niistä jakaikista muista ahdingoista, ja kuitenkin asetatte te muita Hänenrinnalleen.»

65.

Sano: »Hänellä on valta lähettää teillerangaistus ylhäältä tai nostaa se teille jalkojenne alta tai saattaateidät hajaannukseen ja lahkoihin tai antaa teidän maistaa toistennemielivaltaa.» Katso, miten vaihtelevia kuvauksia me esitämme, jottahe käsittäisivät!

66.

Mutta sinun kansasi pitää sitä (Koraania)valheena, vaikka se on itse totuus. Sano: »Minä en ole teidänhoitajanne;

67.

jokaisella tapahtumalla on määrätty hetkensä,ja te tulette kokemaan sen aikanansa.»

68.

Ja kun näet niitä, jotka puhuvat joutaviatunnusmerkeistämme, niin käänny pois heistä, kunnes he rupeavatpohtimaan jotakin muuta, mutta jos Saatana saisi sinut unohtamaan(tämän säännön), niin älä kuitenkaan jää istumaan vääräuskoisenseuraan, kun se taas muistiisi tulee!

69.

Jumalaapelkääväiset eivät ole vastuussaheistä, mutta varoittakoot heitä, jotta hekin pelkäisivät Jumalaa.

70.

Jätä ne, joiden uskonto on leikintekoa jaajanvietettä ja jotka maallinen elämä saa pauloihinsa, mutta varoitaheitä tällä (Koraanilla), jottei yksikään sielu hukkuisi pahojentekojensa tähden. Eihän sillä ole, paitsi Jumalaa, ketään suojelijaaeikä opastajaa, ja vaikka se tarjoaisikin korvausta kaikesta, minkävoi korvata, ei sitä vastaanotettaisi. Niitä, jotka hukkuvat pahojentöittensä tähden, odottaa kiehuva juoma ja tuskallinen rangaistus,siksi että he jumalattomuutta harjoittavat.

71.

Sano: »Rukoilisimmeko Jumalan asemestasellaista, mikä ei voi meitä hyödyttää eikä vahingoittaa? Jasenjälkeen, kun Jumala on meitä johdattanut, kääntyisimmekö poisaivan kuin se, jonka pahat henget ovat eksyttäneet, niin että häntulee aivan neuvottomaksi maan päällä, vaikka hänellä on ystäviä,jotka kutsuvat häntä oikealle tielle näin sanoen: »Tule luoksemme!»Sano: »Jumalan johdatus on totisesti oikea johdatus, ja meidät onmäärätty alistumaan maailmojen Valtiaan alamaisiksi.»

72.

Ja pysykää rukouksessa sekä Herran pelossa,sillä Hänen luoksensa teidän on kokoonnuttava.

73.

Hän totuudessaan on luonut taivaat ja maan,ja sinä päivänä, jolloin Hän sanoo: »Tapahtukoon!» tapahtuu niin.Hänen sanansa on totuus. Hänen on valta sinä päivänä, jolloinylösnousemuksen pasuunaa puhalletaan. Hän tuntee kaiken salatun jakaiken julkisen; Hän on viisas ja kaikkitietävä.

74.

Entä kun Aabraham sanoi isälleen Azarille:»Pidätkö epäjumalia Jumalan vertaisina? Näen totisesti, että sinä jakansasi olette ilmeisessa harhassa.»

75.

Ja tällä tavoin näytimme Me Aabrahamilletaivaitten ja maan valtakunnan, jotta hän kuuluisi uskostaanvarmoihin.

76.

Kun yö pimeni hänen ylleen, havaitsi häntähden ja sanoi: »Tämä kai on Herrani», mutta kun se laski, sanoihän: »En rakasta niitä, jotka painuvat alas.»

77.

Ja kun hän näki kuun nousevan, sanoi hän:»Tämä kai on Herrani», mutta kun se laski, sanoi hän: »JolleiHerrani johda minua, joudun minä totisesti harhaan.»

78.

Ja kun hän näki auringon nousevan, sanoi hän:»Tämä kai on Herrani, onhan se suurin.» Mutta kun se laski, sanoihän: »Kansani, minulla ei ole tekemistä.minkään kanssa, jonka teasetatte Jumalan rinnalle.

79.

Minä käännän kasvoni sen puoleen, joka onluonut taivaat ja maan, olen oikeauskoinen enkä monijumalainen.»

80.

Mutta hänen kansansa kiisteli hänen kanssaan,ja hän sanoi: »Kiistelettekö kanssani Jumalasta, vaikka Hänjohdattaa minua? En minä pelkää niitä, mitä asetatte Hänenrinnalleen, mutta minulla on Herran pelko täyttääkseni Hänentahtonsa. Minun Herrani viisaus vallitsee kaikkea, ettekö te tosiaansitä ymmärrä?

81.

Kuinka voisin pelätä sitä, minkä te Hänenrinnalleen asetatte, kun te ette edes pelkää asettaa Jumalanrinnalle sellaista, jota Hän ei ole ylhäältä ilmoittanut? Kumpiuskonsuunta paremmin ansaitsee olla rauhassa, vastatkaa, jospystytte asioita käsittämään?»

82.

Ne, jotka uskovat eivätkä pimennä uskoaanväärillä teoilla, pysyvät levollisina ja nauttivat oikeataJohdatusta.

83.

Nämä olivat todistukset, jotka annoimmeAabrahamille hänen kansaansa vastaan. Ne, jotka haluamme, korotammeMe ylempään tietoon; Sinun Herrasi on totisesti viisas, tietävä.

84.

Ja me annoimme hänelle Iisakin ja Jaakobin -kumpaakin Me johdatimme – ja Noakia olimme muinoin johdattaneet – jahänen jälkeläisistään Daavidia, Salomonia, Jobia, Joosefia, Moosestaja Aaronia – samoin kuin heidät palkitsemme ne, jotka hyvää tekevät-

85.

Sakarias, Johannes, Jeesus, Elias, – kaikkiolivat he vanhurskaita.

86.

Myös Ismael, Elisa, Joonas ja Loot; jokaisennäistä korotimme Me muiden aikalaistensa yläpuolelle.

87.

Samoin muutamia heidän isistään, heidänjälkeläisistään ja veljistään; Me valitsimme heidät ja johdatimmeoikealle tielle.

88.

Tämä on Jumalan johdatus; jolla hänvalintansa mukaan ohjaa palvelijoitaan, mutta jos he asettavat muitaHänen rinnalleen, niin totisesti osoittautuvat turhiksi heidänaherruksensa.

89.

Nämä ovat niitä, joille olemme antanut Pyhänkirjoituksen, viisauden ja profeetan kutsumuksen. Mutta jos nämäeivät niihin usko, olemme Me totisesti antava ne kansalle, joka einiitä epäile.

90.

Nämä ovat väkeä, jota Jumala on johdattanut;seuraa siis heille suotua opastusta. Sano: »Minä en pyydä palkkaateiltä; tämä on ainoastaan muistutus muulle maailmalle.»

91.

He eivät antaneet Jumalalle sitä arvoa, jonkaHän ansaitsee, kun he sanoivat: »Jumala ei ole lähettänyt ylhäältämitään (ilmoitusta) kenellekään ihmisolennolle.» Sano: »Kuka lähettisitten Pyhän kirjoituksen, jonka Mooses toi valoksi ja johdatukseksiihmisille? Te panitte sen muistiin hajanaisina kirjoituksina, joistaosan teitte tunnetuksi ja paljon salasitte, vaikka itse opittekinsen, mitä ette tietäneet, – ette te eivätkä isänne.» – Sano:»Jumala» (sen ilmoitti) ja jätä heidät sitten huvittelemaanjoutavilla jutuillaan.

92.

Tämä on siunattu kirjoitus, jonka Melähetimme ylhäältä; se vahvistaa aikaisemmin olleen ja opastaa sinuavaroittaessasi kaikkien kaupunkien äitiä (Mekkaa) ja niitä, jotkasen ympärillä asuvat. Ne, jotka uskovat tulevaan elämään, uskovatsiihen; he pitävät tarkoin vaarin rukouksistaan.

93.

Ken tekee suurempaa vääryyttä, kuin se, jokasepittää valhetta Jumalaa vastaan tai sanoo: »Olen saanutilmestyksen», vaikkei hänelle mitään ilmestystä ole annettu; tai se,joka sanoo: »Minäkin voin ilmoittaa samanlaista, kuin minkä Jumalaon ylhäältä ilmoittanut.» Jospa voisit nähdä väärintekijät heidänollessaan kuolemantuskissa ja enkelien ojentaessa kätensä sanoen:»Luovuttakaa henkenne! Tänä päivänä saatte häpeällisen rangaistuksensiitä, mitä valheellisesti ja perättömästi olette Jumalasta puhuneetja ylpeinä ylenkatsoneet Hänen tunnusmerkkinsä!

94.

Olettehan nyt saapuneet luoksemme alastomina,sellaisina, joiksi alussa loimme teidät, ja jättäneet taaksennekaiken, minkä olimme hoitoonne uskoneet, emmekä Me näe ympärillänneyhtäkään kannattajistanne, joitten väititte olleen teidänuskonsuuntaanne. Todellakin ovat nyt siteet välillänne katkenneet jaluulottelunne on pettänyt teidät.»

95.

Jumala antaa totisesti jyvän ja(taatelin)kiven itää, Hän synnyttää elämää siitä, mikä on kuollut,mutta Hän aikaansaa myös kuolemaa elävästä; tällainen on Jumala -keneen te sitten turvaudutte vastahakoisuudessanne?

96.

Hän, joka antaa aamun sarastaa ja onmäärännyt yön lepoajaksi sekä auringon ja kuun ajanlaskemistavarten; tämä on Kaikkivaltiaan ja Kaikkitietävän järjestely.

97.

Hän teille on luonut tähdet johtamaan teitämaan ja meren pimeydessä. Me olemme nyt selittänyt tunnusmerkitymmärtäville ihmisille.

98.

Hän teidät on luonut yhdestä olennosta, ja teolette saaneet asuinsijan sekä lepopaikan. Olemme nyt selittänyttunnusmerkit ymmärtäväisille ihmisille.

99.

Hän se antaa taivaasta vettä; siitä Meaikaansaamme kaiken kasvullisuuden alun ja siitä vihreyden, jostataasen synnytämme jyvät tähkään; ja taatelintertut kasvavatpalmuissa riippuen tupistaan; samoin kasvatamme Me viinitarhat,öljypuut ja granaattiomenat, toistensa kaltaiset yhtä hyvin kuinerilaiset. Katsokaa niitten hedelmiä, kun ne muodostuvat ja kun nekypsyvät! Tässä on kyllin tunnusmerkkejä ihmisille, jotka uskovat.

100.

Ovatpa he tehneet dzinneistä Jumalanvertaisia, vaikka Hän on ne luonut; samoin ovat hetietämättömyydessään keksineet Hänelle poikia ja tyttäriä. Hänelleyksin kaikki kunnia! Onhan Hän suunnattomasti yläpuolella sen, mitähe Hänestä väittävät.

101.

Kuinka voisikaan taivaitten ja maan Luojallaolla lapsi, kun Hänellä ei ole puolisoa? Onhan Hän luonut kaiken, jaHänen tietonsa tunkee kaiken lävitse.

102.

Tällainen on Jumala, teidän Herranne; ei olemuuta Jumalaa kuin Hän, kaiken Luoja. Palvelkaa siis Häntä, Hän onkaiken olevaisen kaitsija.

103.

Katseet eivät Häntä saavuta, mutta Häntavoittaa kaikki katseet; Hän on kaikista tarkkanäköisin,kaikkitietävä.

104.

Niin olette nyt saaneet todisteetHerraltanne; ken ne oivaltaa, sille koituu se hänen sielunsahyödyksi, mutta ken on sokea, sille se on hänen omaksi vahingokseen.Ja (sano): >En minä ole vartijanne.»

105.

Niin ilmoitamme Me olemuksemme vertauskuvin,jotta he (sinulle, Muhammed,) sanovat: »Sinä olet tutkinut», samallaselittääksemme sen (Koraanin) ymmärtäväisille ihmisille.

106.

Noudata sitä, mikä on Herrasi sinulleilmoittamaa – ei ole muuta jumalaa paitsi Hän – ja käänny poismonijumalaisista.

107.

Jos Jumala olisi tahtonut, eivät he olisikyenneet asettamaan muita Hänen rinnalleen; mutta Me emme oleasettanut sinua heidän vartijakseen, etkä sinä ole heidänkaitsijaisa,

108.

Älkää häväiskö niitä, joita he rukoilevatJumalan rinnalla, jotteivät he kiivaudessaan jaymmärtämättömyydessään häväisisi Jumalaa. Niin olemme jokaisellekansalle kaunistanut heidän tekonsa; onhan heidän senjälkeenpalattava Herransa luo, ja Hän on julistava heille, mitä he ovattehneet.

109.

He ovat vannoneet Jumalan nimeen pyhimmätvalansa, että jos tunnusmerkki olisi tullut heille, olisivat hetotisesti uskoneet siihen. Sano: »Tunnusmerkit kuuluvat ainoastaanJumalalle, mutta ettekö te (muslimit) tiedä, että he eivät usko,vaikka saavat niitä?»

110.

Ja Me käännämme pois heidän sydämensä jakatseensa, samoin kuin he tekivät silloin, kun he eivät uskoneetensimmäisellä kerralla; ja Me jätämme heidät sokeina harhailemaanuppiniskaisuudessaan.

111.

Ja vaikka antaisimme enkelien laskeutuaheidän luokseen ja vaikka kuolleet puhuisivat heille ja Mekeräisimme kaiken mahdollisen takeeksi heidän ympärilleen, eivät hekuitenkaan uskoisi, ellei Jumala sitä tahtoisi; sillä useimmatheistä eivät ymmärrä.

112.

Niinmuodoin olemme Me jokaiselle profeetalleasettanut vastustajia, nimittäin riivaajia ihmisten ja dzinnienjoukosta, toinen toistaan ne innoittavat ulkokultaisiin valheisiinjohtaakseen ihmisiä harhaan, mutta jos Herrasi olisi tahtonut, eiväthe olisi (kyenneet) sitä tekemään. Jätä heidät siis kaikkinekeksintöineen!

113.

Ja tämä siksi, että niiden sydämet, jotkaeivät usko tulevaan elämään, kallistuisivat niiden (valheiden)puoleen ja mieltyisivät niihin ja saisivat yhä ansaita pahaapaikkaansa.

114.

Toivoisinko minä sitten erotuomariksi ketäänmuuta kuin Jumalaa; Hänhän teille on lähettänyt ylhäältä PyhänKirjoituksen sellaisena, että sen voi selittää. Ja ne, joille Meannoimme Kirjoituksen, tietävät, että Herrasi on sen totisestilähettänyt ylhäältä. Älä kuulu siis, (Muhammed,) epäröiviin.

115.

Herrasi sanat ovat täydellisiä totuudessa jaoikeudessa; kukaan ei voi Hänen sanojaan muuttaa. Hän onkaikkikuuleva, kaikkitietävä.

116.

Mutta jos tottelet niiden enemmistöä, jotkamaan päällä ovat, johtavat he sinut pois Jumalan tieltä; he eivätnoudata muuta kuin yleisiä käsityksiä, eivätkä tee muuta kuinluulottelevat.

117.

Sinun Herrasi tietää todella parhaiten, kukaeksyy Hänen tieltään, ja Hän tietää myös parhaiten ne, jotka pysyvätoikeassa johdatuksessa!

118.

Syökää siis sitä, jonka yli Jumalan nimi onlausuttu, jos uskotte Hänen tunnusmerkkeihinsä!

119.

Ja mitä syytä teillä on olla syömättä sitä,minkä yli Jumalan nimi on lausuttu, kun Hän on teille jo selittänyt,mikä on teiltä kiellettyä, paitsi jos teidät siihen pakotetaan?Mutta monet ihmiset saavat totisesti toisetkin eksymäänturhamaisuutensa ja tietämättömyytensä vuoksi. Herrasi tunteeparhaiten ne, jotka rikkovat.

120.

Jättäkää julkiset ja salaiset synnit. Ne,jotka tekevät syntiä, saavat palkan tekojensa mukaan.

121.

Älkääkä syökö sellaista, jonka yli ei Jumalannimeä ole lausuttu; se on totisesti inhottavaa. Saatanat kylläkehoittavat kannattajiaan riitelemään kanssanne, ja jos te(muslimit) tottelette heitä, tulee teistä monijumalaisia.

122.

Onkohan se, joka oli kuollut ja jonka Meherätimme eloon ja jolle annoimme valon vaeltaakseen ihmistenkeskuudessa, sen kaltainen, joka pimeydessä vaeltaa voimatta päästäpois siitä? Näin kaunistamme Me uskottomille heidän tekonsa.

123.

Ja niin olemme jokaisessa kaupungissaasettanut pahoille omat johtajansa heidän vehkeilläkseen siellä,mutta he vehkeilevät vain itseään vastaan eivätkä sitä tajua.

124.

Ja tunnusmerkin tullessa heille sanovat he:»Emme ennen usko, kuin saamme samankaltaisen, kuin Jumalanlähettiläätkin ovat saaneet.» Jumala tietää kuitenkin parhaiten,kenelle Hän uskoo sanomansa. Häväistys Jumalan edessä ja raskasrangaistus on kohtaava väärintekijät vehkeilyjensä tähden.

125.

Ketä Jumala tahtoo johdattaa, hänen rintansaavaa Hän Islaamille, ja kenen hän antaa eksyä, hänen rintansa Häntekee niin ahtaaksi ja ahdistetuksi, kuin hänen täytyisi kiivetätaivaaseen. Siten saattaa Jumala häpeään ne, jotka eivät usko.

126.

Ja tämä on Herrasi oikea tie (Koraani jaIslaamin uskonto); nyt olemme selittänyt tunnusmerkkimme ihmisille,jotka ottavat niistä vaarin.

127.

Heidän ovat rauhan asunnot heidän Herransaluona, ja Hän on heidän suojelijansa palkinnoksi heidän teoistaan.

128.

Ja sinä päivänä, jolloin Hän kerää ne toisetyhteen (hän sanoo): »Te dzinnien suku, olettepa te paljon ihmisiämukaanne temmanneet.» Ja heidän kannattajansa ihmisten joukossasanovat: »Herra, meillä oli hyötyä toisistamme, mutta nyt olemmesaavuttaneet rajan, jonka Sinä olet meille määrännyt.» Mutta Hän onsanova: »Tuli on oleva asumuksenne ainiaaksi, jollei Jumala mieltäänmuuta. Totisesti on sinun Herrasi viisas, tietävä.

129.

Ja siten annamme Me väärintekijöiden avustaatoisiaan ansaitakseen tekojensa mukaan.

130.

Te dzinnien ja ihmisten suku! Eivätkölähettilääni omasta keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseenteille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päiväteidät kohtaa? He sanovat silloin: »Me todistamme itseämme vastaan.»Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseäänvastaan, että he eivät uskoneet.

131.

Ja tämä siksi, ettei Herrasi hävitä mitäänkaupunkia sen pahojen tekojen tähden, ennenkuin asukkaat ovatsaaneet varoituksen (pahuudestaan).

132.

Ja jokaista varten on eri asteita aina hänentekojensa mukaan; eihän Herrasi ole tietämätön siitä, mitä hetekevät.

133.

Sinun Herrasi on rajaton, armon ruhtinas. JosHän tahtoo, pyyhkäisee Hän sinut pois ja asettaa seuraajaksesi kenettahtoo, samoin kuin Hän on synnyttänyt sinut toisten ihmistenjälkeläisistä.

134.

Se, mikä teille on määrätty, on totisestitapahtuva, ettekä te voi sitä välttää.

135.

Sano (heille, Muhammed,): »Kansani, toimikaakykynne mukaan; minä toimin myöskin; aikanaan te tulette tietämään,kuka meistä lopuksi saa pysyvän asunnon. Väärintekijät eivättotisesti tule onnellisiksi.»

136.

He erottavat Jumalalle osan siitä laihosta jakarjasta, jotka Hän on enentänyt, ja sanovat harhauskossaan: »Tämäkuuluu Jumalalle ja tämä Hänen vertaisilleen.» Ja se, mikä kuuluuHänen vertaisilleen, ei joudu Jumalalle, mutta se, mikä kuuluuJumalalle, joutuu Hänen vertaisilleen. Viheliäinen on heidäntuomionsa.

137.

Siten ovat useat monijumalaiset noiltasivujumaliltaan saaneet houkutuksen lasten surmaamiseen; tämäsaattaa heidät kadotukseen ja samentaa heidän uskonsa, mutta josJumala olisi tahtonut, eivät he olisi saattaneet tehdä niin. Jätäheidät siis kaikkine keksintöineen!

138.

He sanovat harhauskossaan: »Tämä karja jasato ovat kielletyt; ei kukaan muu saa nauttia niitä kuin ne, joidenme sallimme.» Heillä on myös karjaa, joka ei saa kantaa taakkoja, jakarjaa, jonka yli he eivät lausu Jumalan nimeä; näin sepittävät hevalheita Häntä vastaan. Hän on pian antava heille heidänsepustustensa mukaan.

139.

He sanovat edelleen: »Mikä on tämän karjankohdussa, on kuuluva miehillemme, mutta kielletty naisiltamme;kuolleena syntyneisiin taasen on heillä yhdenlainen oikeus. Jumalakyllä mittaa heille takaisin heidän säädöstensä mukaan; Hän ontotisesti viisas, tietävä.

140.

Kadotuksen omia ovat ne, jotka surmaavatlapsensa mielettömyydessään ja tietämättömyydessään sekäkieltäytyvät siitä, minkä Jumala on heille suonut, sepittäenvalheita Jumalasta. He ovat harhautuneita eivätkä taivu oikeaanjohdatukseen.

141.

Hän se on kasvattanut puutarhat, sekäihmisten suunnittelemat että luonnolliset, palmut ja erilaisetviljalaihot, öljypuut ja omenat, joitten maku ja muodot ovaterilaisia – syökää niitten hedelmiä, kun ne hedelmän kantavat, jaantakaa mikä on kohtuullista elonkorjuupäivänä, mutta älkäätuhlatko; Hän ei totisesti rakasta tuhlaavaisia –

142.

Ja karjassanne ovat toiset kuormia varten jatoiset teurastettavia, ja toisten villat ovat hyödyksenne; tämänluoja on Hän; syökää mitä Jumala on teille suonut, älkääkä seuratkosaatanan jälkiä; hän on totisesti teidän ilmi vihollisenne.

143.

Kun on kahdeksan uros- ja naaraspuolta: kaksilammasparia, kaksi vuohiparia – sano: »Onko Hän kieltänyt teiltämolemmat koiraat tai molemmat naaraat tai sen, mikä on tulevakummankin naaraan kohdusta? Ratkaiskaa tämä taidolla, jos rakastattetotuutta!»-

144.

Ja kun on kameleja kaksi ja nautaeläimiäkaksi, sano: »Onko Hän kieltänyt teiltä molemmat koiraat taimolemmat naaraat tai sen, minkä molempien naaraitten kohdutsisältävät? Vai olitteko todistamassa, että Jumala siten määräsiteille?» Ja kuka tekee enemmän väärin kuin se, joka sepittäävalheita Jumalasta johtaakseen ihmiset harhaan heidäntietämättömyydessään? Jumala ei totisesti johdata väärintekijöitä.

145.

Sano: »Kaikesta, mitä minulle Jumala onilmoittanut, en löydä mitään muuta, mikä olisi kiellettyä ihmiseltä,joka aikoo itseään ravita, kuin sen, mikä on itsestään kuollutta,tai valutettua verta tai sian lihaa, sillä tämä kaikki onepäpuhdasta; myös se on syötäväksi epäpyhää, minkä yli on(teurastettaessa) lausuttu jonkun muun kuin Jumalan nimi.» Mutta josjotakuta pakottaa (tällaista syömään) hätä eikä tottelemattomuuseikä mielivalta, on Herrasi totisesti anteeksiantava ja laupias.

146.

Juutalaisilta olemme kieltänyt kaikkisorkkaeläimet, ja nautaeläimistä ja lampaista olemme kieltänytheiltä kaiken rasvan paitsi sen, minkä niitten selkä tai sisuksetsisältävät tai mikä on kiinni luissa. Täten olemme vastannut heidännapinaansa; Me olemme totisesti oikeudenmukainen.

147.

Ja jos he pitävät sinua valehtelijana, sano:»Herranne on armossaan runsas, kuitenkaan ei Hänen ankaruutensa jätärauhaan väärintekijöitä.»

148.

Ne, jotka asettavat muita Jumalan rinnalle,sanovat: »Jos Jumala olisi tahtonut, emme olisi asettaneet muitaHänen vertaisikseen, eivätkä meidän isämmekään, emmekä olisi mitäänkieltoja asettaneet.» Samoin teeskentelivät ne, jotka ennen heitäelivät, kunnes he saivat maistaa ankaruuttamme. Sano: »Onko teillämitään tietoa meille esiintuo- tavaksi? Te seuraatte vainmielikuvitustanne, ettekä muuta tee kuin luulottelette.»

149.

Sano: »Jumalan todistus on ratkaiseva, ja josHän olisi tahtonut, olisi Hän johdattanut teidät kaikki.»

150.

Sano: »Tulkaa tänne todistajinenne, jotta henäyttäisivät toteen, että Jumala on sen tai sen kieltänyt!» Muttajos he silloin todistavat, niin älä todista heidän kanssaan äläkänoudata niiden päähänpistoja, jotka pitävät tunnusmerkkimme vaiheenaeivätkä usko iankaikkiseen elämään sekä pitävät muita Herransavertaisina.

151.

Sano: »Tulkaa, minä luettelen teille mitäHerranne on teiltä kieltänyt: Älkää asettako mitään Hänenrinnalleen! Vanhempianne on teidän hyvin kohdeltava, lapsianne ettesaa surmata köyhyyden pelosta. – Me huolehdimme sekä teistä ettäheistä. Haureutta karttakaa sekä julkista että salaista. Surmataette saa sitä elämää, jonka Jumala on määrännyt loukkaamattomaksi,paitsi lain nojalla. Tämän on Hän määrännyt teille, jottaymmärtäisitte.

152.

Älkää koskeko orvon omaisuuteen, paitsi hänenedukseen, ennenkuin hän on tullut täyteen ikään! Antakaarehellisesti täyden mitan ja täyden painon mukaan. Me emme kuormitayhtään sielua hänen kykynsä yli. Puheissanne olkaa oikeamielisiä,vaikka omainenkin olisi kysymyksessä, ja täyttäkää lupauksenneJumalaa kohtaan! Tämän on Hän määrännyt teille, jotta olisittekaikesta selvillä.

153.

Tämä on Minun oikea tieni; sitä siisvaeltakaa! Älkää käykö muita teitä, sillä ne eksyttävät teidät Hänentieltään! Tämän on Hän määrännyt teille, jotta pelkäisitte Jumalaa.»

154.

Edelleen olemme Moosekselle antanut Pyhänkirjoituksen, täydellisen (siunauksen) sille, joka hyvää tekee, -kaiken selitykseksi, johdatukseksi ja armonlahjaksi, jotta heuskoisivat kohtaavansa Herransa.

155.

Ja tämä (Koraani) on siunattu Kirjoitus,jonka Me olemme lähettänyt ylhäältä; noudattakaa siis sitä japelätkää Jumalaa, jotta osaksenne tulisi laupeus.

156.

Ettette sanoisi: »Pyhä kirjoitus on lähetettyvain kahdelle kansalle ennen meitä, ja totisesti olimme liiantietämättömiä käsittääksemme sen»,

157.

tai ettette sanoisi: »Jos Kirjoitus olisilähetetty meille, olisimme totisesti tulleet paremmin johdatetuiksikuin he», niin on nyt osaksenne tullut selvä todistus Herraltamme,johdatus ja armonosoitus, ja ken tekee enemmän väärin kuin se, jokavääristelee Jumalan tunnusmerkit valheeksi ja on penseä niitäkohtaan. Me rankaisemme niitä, jotka ovat penseitä tunnusmerkkejämmekohtaan, mitä pahimmalla rangaistuksella, siksi että he niintekivät.

158.

Odottavatko he jotakin muuta kuin sitä, ettäenkelit tulisivat heidän luokseen, tai että Herrasi tulisi tai ettäjoku Herrasi tunnusmerkeistä tulisi? Sinä päivänä, jolloin jokuHerrasi tunnusmerkeistä tulee julki, ei usko ole hyödyttävä sitäsielua, joka ei ennen ole uskonut tai mitään tehnyt uskonsa hyväksi.Sano: »Odottakaa! Mekin totisesti odotamme.»

159.

Niiden kanssa, jotka ovat hajoittaneetuskontonsa ja muodostaneet lahkoja, ei sinulla (Muhammed) totisestiole mitään tekemistä. Heidän asiansa kuuluu vain Jumalalle; kerranon Hän julistava heille heidän tekonsa.

160.

Se, joka tekee hyvän työn, saakymmenkertaisesti takaisin. Ja se, joka tekee pahan teon, palkitaanainoastaan sen mukaan, heidän kärsimättänsä mitään vääryyttä.

161.

Sano: »Minut on Herrani totisesti johdattanutoikealle tielle, uskoon, joka pysyy, Aabrahamin oppiin, hänen, jokaoli hurskas (haanif) eikä monijumalainen.»

162.

Sano: »Minun rukoukseni ja hartauteni, minunelämäni ja kuolemani kuuluvat Jumalalle, koko maailman Herralle;

163.

Hänellä ei ole ketään vertaista. Tämä onminulle määrätty, ja minä olen ensimmäinen Jumalan alamaisista.»

164.

Sano: »Toivoisinko itselleni ketään muutaHerrakseni kuin Jumalan, kaiken olevaisen valtiaan? Jokainen sielutekee kaikki vain omaan tiliinsä, kukaan ei kanna vierasta kuormaa.Senjälkeen palaatte te Herranne luo, ja Hän on puhuva teille siitä,mistä olitte erimielisiä.

165.

Hän se on asettanut teidät sijaisiksi maanpäälle ja kohottanut jotkut teistä useita asteita toistenyläpuolelle koetellakseen teitä sen suhteen, mitä on teille antanut.Sinun Herrasi on totisesti nopea rankaisemaan, mutta Hän ontotisesti myös anteeksiantava ja laupias.