69. Al-Haakka (VarmanTuhon suura)

1.

Varma tuho!

2.

Mikä on varma tuho?

3.

Ja miten saisi sinut käsittämään, mikä varmatuho on?

4.

Tamuud ja Aad väittivät, ettei tuomiopäiväätule.

5.

Tamuudin kansan tuhosi ärjyvä ukonilma,

6.

Aadin tuhosi raivoisa tuuli, joka puhalsitavattomalla voimalla;

7.

se raivosi heidän keskuudessaan seitsemänyötä ja seitsemän päivää suurella voimalla, niin että olisit voinutnähdä ihmisten kaatuvan maahan kuin palmujen ontot rungot.

8.

Näetkö heistä jälkeäkään?

9.

Farao ja ne, jotka elivät ennen häntä, sekähävitetyt kaupungit tekivät myös syntiä

10.

ollen tottelemattomia Herransasananjulistajalle; siksi Hän kuritti heitä väkevin ottein.

11.

Kun vesi tulvi, Me totisesti annoimme laivankantaa teitä,

12.

teille ojennukseksi ja jotta kuunteleva korvavaarin ottaisi ja muistaisi sen.

13.

Kun, puhalletaan yhden ainoan kerranpasuunaan

14.

ja maa sekä vuoret kohoavat ja sittenyht’äkkiä vaipuvat murskattuina alas,

15.

sinä päivänä on suuri tuho tapahtuva,

16.

taivas repeää; sinä päivänä se syöksyy alas.

17.

Enkeleitä on oleva ylt’ympäri, ja kahdeksanheistä kantaa yläpuolellaan Herrasi valtaistuinta.

18.

Sinä päivänä teidät tuodaan oikeuden eteen,ja yksikään salaisuutenne ei voi jäädä kätköön.

19.

Se, jolle kirja on annettu hänen oikeaankäteensä, sanoo: »Tulkaa ja lukekaa kirjani!

20.

Totisesti uskon, että koittaa tilinteonpäivä.»

21.

Ja hän on saava mieluisan elämän,

22.

ihanassa puutarhassa,

23.

jossa hedelmät ovat käden ulottuvilla.

24.

»Syökää ja juokaa mielenne mukaan palkaksisiitä, mitä olette tehneet menneinä päivinä!»

25.

Ja hän, jolle kirja on annettu vasempaankäteen, sanoo: »Oi, jospa en olisi kirjaani milloinkaan saanut,

26.

ja jospa en olisi koskaan joutunut kokemaan,mitä tilinteko on!

27.

Oi, jospa kuolema olisi ollut kaiken loppu!

28.

Rikkauteni ei minua lainkaan hyödytä,

29.

valtani on minulta häipynyt.»

30.

»Ottakaa hänet, sitokaa hänet

31.

ja heittäkää sitten helvettiin!

32.

Kytkekää hänet kahleisiin, joiden pituus onseitsemänkymmentä kyynärää!

33.

Totisesti, hän ei uskonut Jumalaan, suureen,

34.

eikä kehoittanut ravitsemaan köyhiä;

35.

sentähden hänellä ei ole yhtään ystävää tuonapäivänä

36.

eikä muuta ruokaa kuin likavesi,

37.

jota vain jumalattomat nielevät.»

38.

Mutta ei! Vannon kaiken sen nimessä, mitänäette

39.

ja mitä eivät silmänne näe:

40.

Totisesti, se on kunnioitettavansananjulistajan sana

41.

eikä mitään runoilijan puhetta – vähän teuskotte –

42.

ei se liioin ole mitään ennustelijan puhetta- vähän te käsitätte –

43.

se on ilmoitus Jumalalta, maailman Herralta.

44.

Ja jos profeetta olisi sepitellyt runojaMeistä,

45.

olisimme totisesti tarttunut häntä oikeaankäteen

46.

ja katkaissut häneltä suuren valtasuonen,

47.

teidän kenenkään voimatta Meitä siitä estää.

48.

Tämä on totisesti muistutus niille, jotkakarttavat pahaa.

49.

Ja Me totisesti tiedämme, että joukossanne onsellaisia, jotka julistavat totuuden valheeksi,

50.

ja totisesti tuleva tuomio on surkea asiaepäuskoisille,

51.

mutta se on totisesti varma todellisuus.

52.

Ylistä siis Herrasi, suuren, nimeä!