66. At-Tahrim (Kiellon suura)

1.

Profeetta, miksi haluat, ollaksesivaimoillesi mieliksi, kieltäytyä sellaisesta, minkä Jumala on tehnytsinulle luvalliseksi? Onhan Jumala anteeksiantava, laupias.

2.

Onhan Jumala antanut määräyksetsovitusuhrista, joka valasta vapauttaa ja Jumala on suojelijanne,sillä Hän on kaikkitietävä, viisas.

3.

Kun profeetta salaisuutena ilmoitti jotakineräälle vaimoistaan, ja kun tämä sitten ilmaisi sen toisille jaJumala antoi profeetan kaikesta tietää, moitti tämä vaimoansaosasta, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä,tämä kysyi: »Kuka on ilmoittanut sinulle tästä?» Hän vastasi: »Hän,joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut.»

4.

»Jos te kumpikin, (vaimo) käännytte Jumalanpuoleen, se on parhaaksenne; ovathan sydämenne Hänestä luopuneet;mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä (profeettaa)vastaan, niin on totisesti Jumala hänen suojelijansa ja samoinGabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänenauttajansa.»

5.

Voi olla, että jos profeetta teistä eroaa,hänen Herransa antaa sijaanne parempia vaimoja kuin te – kuuliaisia,uskollisia, nöyriä, katuvia, Jumalaa palvelevia, paastojennoudattajia, olivatpa he leskiä tai neitsyitä.

6.

Uskovaiset, varjelkaa itsenne ja perheennetulelta, joka kuluttaa ihmiset ja kivetkin, jota valvomaan onasetettu enkeleitä, heltymättömiä ja mahtavia; he eivät oletottelemattomia Jumalan käskyille, vaan tekevät mitä heille onmäärätty.

7.

Te, jotka ette usko, älkää keksiköanteeksipyyntöjä tuona päivänä! Te saatte vain tekojenne palkan.

8.

Uskovaiset, kääntykää vilpittömästi katuenJumalan puoleen! Ehkä Herranne vapahtaa teidät pahuudestanne jasallii teidän astua puutarhoihin, joita virrat vilvoittavat, sinäpäivänä, jolloin Jumala ei saata häpeään Profeettaa eikä niitä,jotka uskovat hänen kanssaan; heidän valonsa välkkyy heidän edessäänja oikealla puolellaan, ja he sanovat: »Herra, viritä valommetäydelliseksi ja suojele meitä armossasi, sillä sinä voit totisestitehdä kaiken, mitä tahdot!»

9.

Profeetta, taistele sitkeästi epäuskoisia jatekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan; heidän olinpaikkansaon oleva helvetti. Kurja on moinen määränpää.

10.

Niitä varten, jotka eivät usko, Jumala onasettanut Nooan ja Lootin vaimot esimerkiksi. Nämä kuuluivatkahdelle hurskaalle miehelle palveliioittemme joukosta, muttapettivät miehiään, ja siksi ei mikään voinut auttaa heitä Jumalaavastaan, vaan heille sanottiin: »Astukaa tuleen kaikkien tuomittujenkanssa!»

11.

Niitä varten, jotka uskovat, Jumala onasettanut esimerkiksi myös faraon vaimon, joka sanoi: »Herra rakennaminulle huone luoksesi paratiisiin, vapahda minut faraosta ja hänenteoistaan ja päästä minut jumalattomista ihmisistä!»

12.

Esikuvaksi tehtiin myös Maria, Imraanintytär, joka säilytti puhtautensa ja jonka Me täytimme hengellämme.Hän uskoi Herran ja Hänen Pyhän kirjansa sanoihin, sillä hän kuuluinöyrien joukkoon.