65. At-Talaak (Avioeron suura)

1.

Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaaheistä ensin määrätyksi ajaksi, laskekaa heille määrätty päivienluku ja noudattakaa velvollisuuttanne Jumalaa, Herraanne, kohtaan.Älkää karkoittako heitä kodeistaan! Älkööt he myöskään itse poistukosieltä muutoin, kuin jos ovat syypäät ilmeiseen riettauteen. Nämäovat Jumalan säädökset, ja se, joka rikkoo Jumalan säädökset, tekeetotisesti väärin omalle sielulleen. Et voi tietää, haluaako Jumalaehkä jälkeenpäin aikaansaada asiassasi käänteen.

2.

Ja kun vaimojenne koeaika on päättynyt,pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä ystävällisesti. Jaottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkääasia toteen Jumalan edessä. Tämä kehoitus on annettu jokaiselle,joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa,Hän ratkaisee pulman

3.

ja antaa hänelle elatuksen sieltä, mistä hänei voi sitä odottaakaan. Sille, joka Jumalaan luottaa, Hän on kaikkikaikessa. Totisesti Jumala saavuttaa tarkoituksensa; Jumala ontodella antanut kaikelle määränsä.

4.

Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovatkeskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa,kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät olealkaneet; mutta raskailla vaimoilla tämä aika kestäköön aina siihenasti, kunnes he ovat synnyttäneet. Sille, joka noudattaa Jumalantahtoa, Hän helposti ratkaisee kaikki pulmat.

5.

Tämä on Jumalan käsky, jonka Hän on ilmaissutteille, ja sen, joka pelkää Jumalaa, Hän vapahtaa pahoista teoistaja suo hänelle suuren palkinnon.

6.

Antakaa eroavien vaimojenne asua siellä,missä itsekin asutte, varojenne mukaan, älkääkä kohdelko heitäkovasti, etteivät he joudu ahdistukseen. Jos he ovatraskaudentilassa, niin suorittakaa heidän elatuskulunsa siksi,kunnes he ovat synnyttäneet. Ja jos he imettävät teille kuuluvaalasta, teiltä tulkoon siitä heille korvaus. Järjestäkää sovussa nämäasiat; mutta jos joudutte erimielisyyksiin, niin antakaa imettäminenjollekulle toiselle naiselle.

7.

Rikas mies uhratkoon varojensa runsaudesta,ja se, jonka osa on niukempi, jakakoon siitä, mitä Jumala on hänelleantanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaakuormaa, kuin minkä Hän on hyväksi nähnyt; vaikeuksien jälkeenJumala suo huojennuksen.

8.

Miten moni kaupunki kapinoitsikaan Herransaja Hänen sananjulistajansa käskyä vastaan! Siitä syystä Me ankarastivaadimme sen tilinteolle ja ojensimme sitä kovalla kurituksella.

9.

Se sai kokea tekojensa onnettomat seuraukset,ja kaiken lopuksi se joutui perikatoon.

10.

Jumala on valmistanut heille ankarankurituksen. Pelätkää siis Jumalaa, te, joilla on ymmärrys ja jotkauskotte! Jumala on toden totta lähettänyt teille muistuttajan,

11.

sananjulistajan, joka ilmoittaa teilleJumalan selvät tunnusmerkit, jotta ne, jotka uskovat ja hyväätekevät, saisivat johdatuksen pimeydestä valkeuteen. Ken ikinä uskooJumalaan ja tekee hyvää, sille Hän avaa pääsyn puutarhoihin, joissapurot virtaavat, ja sallii hänen asua niissä ikuisesti. Jumala ontodella valmistanut hänelle ihanan osan.

12.

Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtämonta maata. Niiden kautta tulee ylhäältä Jumalan käsky, jottatietäisitte, että Jumalalla on valta kaiken yli ja että Jumalasulkee kaiken tietoonsa.