64. At-Taghâbun (Harhoista Havahtumisen suura)

1.

Kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä,julistaa Jumalan kunniaa. Hänen on herruus ja Hänelle kuuluu kiitos,sillä Hän voi tehdä kaiken tahtonsa mukaan.

2.

Hän teidät on luonut. Muutamat teistä eivätusko, toiset uskovat. Jumala näkee, mitä teette.

3.

Hän on luonut taivaat ja maan totuudessa; Hänon luonut myös teidät, kaunismuotoisiksi Hän on teidät muovaillut.Hänen tykönsä kaikki myös palaa.

4.

Hän tietää, mitä on taivaassa ja maan päällä;Hän tietää myös, mitä te salaatte ja mitä ilmaisette, sillä Jumalatuntee sydänten kätköt.

5.

Eikö teille ole kerrottu niistä, jotka ennenteitä uskon hylkäsivät? He saivat kokea tekonsa surkeat seuraukset,ja heitä odottaa tuskallinen kuritus.

6.

Sillä heille lähetetyt sananjulistajattulivat selvin todistein heidän luoksensa, mutta he sanoivat:»Kuolevaisetko meitä johtaisivat?» He olivat epäuskoisia jakääntyivät pois, mutta Jumala ei heitä kaipaa, sillä Jumala onkaikesta riippumaton, ylistetty.

7.

Epäuskoiset väittävät, ettei heitämilloinkaan herätetä kuolleista. Sano: »Totisesti, Herran nimeen,teidät herätetään kuolleista, ja silloin teille osoitetaan, mitä teolette tehneet, sillä tämä on Jumalalle helppoa.»

8.

Uskokaa sentähden Jumalaan, Hänensanansaattajaansa ja valoon, jonka Me olemme lähettänyt, silläJumala tietää, mitä te teette,

9.

Päivänä, jona hän teidät kokoaa,kokoontumispäivänä, havahdutte harhoistanne. Mutta jokainen, jokauskoo Jumalaan ja tekee hyvää, saa vapautuksen erehdyksistään japääsee puutarhoihin, joita virrat vilvoittavat, ja hän saa asuasiellä ikuisesti. Tämä on suurin autuus.

10.

Mutta niistä, jotka hylkäävät uskon javäittävät valheeksi tunnusmerkkimme, tulee ikuisiksi ajoiksi tulenasukkaita. Mikä kurja määränpää heidän vaellukselleen!

11.

Ei mikään koettelemus kohtaa teitä Jumalantietämättä; ja joka uskoo Jumalaan, hänen sydäntään Hän ohjaaoikeaan, sillä Jumala on kaikkitietävä.

12.

Olkaa kuuliaisia Jumalalle ja kuuliaisiasananjulistajalle, mutta jos käännytte pois, ei sanansaattajanne olevastuussa muusta kuin sanoman julistamisesta.

13.

Ei ole muuta jumaluutta kuin Hän, Jumala, jaJumalaan uskovaiset turvautukoot.

14.

Uskovaiset, varmasti on joku vaimoistanne jalapsistanne vihollisenne; varokaa siis heitä; jos olettearmahtavaisia ja kärsivällisiä, silloin totisesti Jumalakin onanteeksiantavainen, armollinen.

15.

Rikkautenne ja lapsenne ovat teille vainkoetuksena, mutta Jumalan luona lopullinen palkkio odottaa.

16.

Sentähden täyttäkää velvollisuutenne Jumalaakohtaan kykynne mukaan, ottakaa vaarin, totelkaa ja uhratkaavarojanne; se koituu sielujenne parhaaksi! Ketkä ikinä varjelevatsielunsa ahneudelta, heillä on menestystä.

17.

Jos omistatte Jumalalle hyvän uhrin, Hänpalkitsee sen teille kaksin verroin ja antaa teille anteeksi, silläJumala on palkitsevainen, lempeä.

18.

Hän tuntee näkymättömän ja näkyvän, Hän onkaikkivoipa, viisas.