63. Al-Munaafiqun (Tekopyhien suura)

1.

Kun tekopyhät tulevat luoksesi, he sanovat:»Me todistamme, että sinä varmasti olet Jumalan sananjulistaja.»Jumala tietää, että sinä totisesti olet Hänen sananjulistajansa;samoin Jumala todistaa, että tekopyhät totisesti ovatvalehtelijoita.

2.

He ottavat valansa verhokseen, harhauttaenmuita pois Jumalan tieltä; nurjat ovat totisesti heidän tekonsa.

3.

Sillä he uskoivat, mutta sitten tulivatepäuskoon, ja senvuoksi on heidän sydämensä paatunut, niin ettäheillä ei ole ymmärrystä.

4.

Mutta kun katselet heitä, miellyttää heidänmuotonsa, ja kun he puhuvat, kuuntelet heidän puhettaan; he ovatkuin tukipylväitä ja kuitenkin pelkäävät, että jokainen sotahuutokoskee heitä. He ovat vihollisia; varo siis heitä. Jumalan tuomiotulkoon heidän osakseen! Miksi he ovat pois kääntyneet?

5.

Ja kun heille sanotaan: »Tulkaa, Jumalansananjulistaja pyytää teille anteeksiantoa», he pudistavat päätänsä,ja sinä näet heidän pöyhkeinä kääntyvän pois.

6.

Heille on yhdentekevää, pyydätkö heilleanteeksiantoa vai et. Milloinkaan ei Jumala anna heille anteeksi,totisesti, Jumala ei kaitse väärintekijöitä.

7.

He ovat niitä, jotka sanovat: »Älkäälahjoittako mitään niiden hyväksi, jotka ovat Jumalansananjulistajan kanssa, ennenkuin he eroavat hänestä.» Jumalan ovattaivaitten ja maan aarteet, mutta teeskentelijät ovat ymmärrystävailla.

8.

He sanovat: »Jos me palaamme Medinaan, niinmahtavat varmasti karkoittavat sieltä alhaiset.» Jumalalle kuuluukuitenkin kaikki mahti, samoin kuin Hänen sanansaattajalleen jauskoville, mutta tekopyhät eivät sitä tiedä.

9.

Te, jotka uskotte! Älkää antako rikkauksienneja lastenne vieroittaa itseänne jumalanpelosta. Ne, jotka niintekevät, ovat kadotuksen omia.

10.

Jakakaa keskenänne, mitä olemme teilleantanut, ennenkuin kuolema kohtaa jonkun teistä, niin ettei hänsanoisi: »Herra, jospa olisit antanut minulle vielä vähän elinaikaa,niin olisin tahtonut olla armelias ja kuulua niihin, jotka tekeväthyvää.»

11.

Mutta Jumala ei anna armonaikaa kenellekään,jonka hetki on tullut; niin, Jumala tietää, mitä te teette.